Västkusten har gått från ord till handling för att minska regionens klimatpåverkan. Biogas och fjärrvärme är goda exempel på arbete i riktning mot ett hållbart samhälle. Även regionens näringsliv har satsat mycket på att vara hållbara. I den här texten berättar vi mer om hållbarhet på västkusten och inom regionens näringsliv.

En hållbar region

Ny teknik och tidiga satsningar är nyckeln till ett bra miljöarbete. Redan på 1950-talet inleddes satsningar på ett fjärrvärmesystem i Göteborg. Idag värms vatten upp av spillvärme från bland annat avfallsförbränning och levereras sedan till fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. På så vis tar vi energi som annars skulle ha försvunnit ut i luft och hav tillvara. Avfallet kommer både från hushåll men till stor del från näringslivet och företagen. I dag används även biobränsle för att skapa fjärrvärme och cirka 90 procent av alla flerbostadshus och företag i Göteborg är anslutna till nätet.

Gröna projekt inom näringslivet

Ett brett arbete med gröna systemlösningar pågår på många ställen på Västkusten inom näringslivet. Här finns många innovativa exempel inom avfallshantering, stadsutveckling och transporter.

Här listar vi några exempel

  • I Mölndals kommun förvandlas ett K-märkt fabriksområde bli en hållbar stadsdel. Bostäder ska värmas genom överskottsvärme från kontor och industri. Området ska även ha lokala vindkraftverk och solceller. Fastighetsbranschen är drivande inom det här projektet och ser det som en pilot för kommande projekt för att göra Västkusten grönare.
  • I Stenungssund har flest keramik företag i hela Sverige samlats. Här ska kemiföretagen inom 20 år gå från att använda råvaror som till 90 procent är fossila till att helt bli förnybara, genom att använda till exempel alger, vegetabiliska oljor och olika råvaror gjorda på trä.
  • I kretsloppsparker runt om i regionen repareras och förädlas skänkta grovsopor som sedan säljs. Här kan man hitta möbler, byggmaterial och andra återbruksprodukter.

Västkustens huvudstad, Göteborg, har även öppnat upp för möjligheten för företag att använda staden som en demonstrationsarena. Projektet ElectriCity är ett samverkansprojekt som utnyttjar denna möjlighet. Förutom test av eldriven busstrafik skapas här en plattform för utveckling av tjänster och produkter för en attraktivare kollektivtrafik. Bussarna drivs av förnyelsebar el, ombord finns tillgång till wifi och en hållplats finns placerad inomhus. ElectricCity är ett exempel på hur ett företag tagit chansen och samarbetat med landstinget och kommunen för att göra en pilot med sina idéer. Alla företag på Västkusten kan utnyttja den här plattformen för dina innovationer och idéer inom hållbarhet!