Effektiv ventilation och väggfläktar

För att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö krävs det effektiva ventilationssystem. Dessa system spelar en central roll i att säkerställa att inomhusluften är ren och fri från föroreningar. En komponent som ofta används för att förbättra luftcirkulationen är väggfläktar. I denna artikel undersöker vi hur olika ventilationslösningar, inklusive väggfläktar, kan bidra till en bättre inomhusmiljö.

Varför Ventilation är Viktigt

Effektiv ventilation bidrar till att avlägsna föroreningar, fukt och koldioxid från inomhusmiljön. Utan tillräcklig ventilation kan dessa element leda till hälsoproblem som andningssvårigheter, allergier och huvudvärk. Dessutom kan fukt ansamlas, vilket kan resultera i mögeltillväxt och strukturella skador på byggnader. Därför är det viktigt att ha ett välfungerande ventilationssystem för att upprätthålla en hälsosam och säker inomhusmiljö.

Ventilationens Funktion

Ventilation fungerar genom att skapa ett luftflöde som ersätter gammal, förorenad luft med ny, frisk luft. Detta kan uppnås genom olika metoder, inklusive naturlig ventilation och mekanisk ventilation. Naturlig ventilation använder sig av byggnadens utformning för att skapa luftflöde, medan mekanisk ventilation använder fläktar och ventilationskanaler för att säkerställa ett effektivt luftflöde.

Väggfläktar – En Effektiv Lösning

Väggfläktar är en enkel men effektiv lösning för att förbättra ventilationen i byggnader. Dessa fläktar monteras på väggarna och hjälper till att öka luftcirkulationen genom att dra in frisk luft och trycka ut den gamla luften. Väggfläktar är särskilt användbara i utrymmen där naturlig ventilation inte räcker till, som i badrum och kök. De bidrar till att hålla luften fräsch och minskar risken för fuktrelaterade problem. Att installera väggfläktar har flera fördelar. Förbättrad luftcirkulation är en av de mest uppenbara fördelarna, vilket bidrar till en mer jämn och behaglig temperatur i rummet. Dessutom minskar väggfläktar fuktighet genom att effektivt ventilera ut fuktig luft, vilket minskar risken för mögel och andra fuktrelaterade problem. Väggfläktar kan också bidra till energibesparingar genom att minska behovet av luftkonditionering, och de är lätta att installera och kräver minimalt underhåll.

Installation av Väggfläktar

Installationen av väggfläktar är relativt enkel och kan ofta utföras utan professionell hjälp. Det är viktigt att placera fläktarna på en strategisk plats där de kan dra nytta av naturliga luftströmmar och effektivt ventilera hela rummet. Se till att följa tillverkarens anvisningar för att säkerställa korrekt installation. Att placera fläktarna på rätt höjd och avstånd från hinder kan maximera deras effektivitet.

Regelbundet underhåll av ventilationssystem är viktigt för att de ska fungera optimalt. Detta inkluderar rengöring av filter och fläktar, kontroll av ventilationskanaler för blockeringar och inspektion av systemet för eventuella skador eller slitage. Ett väl underhållet system säkerställer effektiv ventilation och förlänger livslängden på utrustningen. Regelbundet underhåll kan också bidra till att upptäcka och åtgärda små problem innan de blir större och mer kostsamma att reparera.

Vanliga Problem med Ventilation

Vanliga problem som kan påverka ventilationssystemets effektivitet inkluderar blockeringar i ventilationskanaler, trasiga fläktar och otillräckligt luftflöde. Dessa problem kan leda till dålig luftkvalitet och ökade fuktnivåer. Det är viktigt att snabbt identifiera och åtgärda dessa problem för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt. Regelbunden inspektion och underhåll är nyckeln till att hålla ventilationssystemet i gott skick. Ventilationstekniken utvecklas ständigt med nya innovationer som syftar till att förbättra effektiviteten och hållbarheten. Smarta ventilationssystem som automatiskt anpassar luftflödet baserat på luftkvalitetsmätningar blir allt vanligare. Dessa system kan bidra till att minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet ytterligare. Framtida teknologier kan också integrera bättre med byggnadens övergripande system för att skapa en mer harmonisk och effektiv lösning.

Väggfläktar är en effektiv lösning för att förbättra luftcirkulationen och minska fuktnivåerna i byggnader. Genom att förstå och använda olika ventilationsmetoder kan vi skapa bättre inomhusklimat och främja hälsa och välbefinnande.

Vikten av Energideklaration

Energideklaration är ett viktigt verktyg för att öka medvetenheten om en byggnads energiprestanda. I Sverige är det lag på att alla byggnader ska ha en giltig energideklaration, vilket inte bara hjälper till med att identifiera hur energieffektiv en byggnad är, utan också ger rekommendationer för hur energiprestandan kan förbättras. Genom att genomföra de åtgärder som föreslås i en energideklaration kan fastighetsägare spara på energikostnader samt bidra till en mer hållbar miljö.

Förståelse för Energiprestanda

En energideklaration ger en detaljerad översikt över en byggnads energianvändning och baseras på faktiska energiförbrukningsdata. Det inkluderar en bedömning av byggnadens isolering, fönster, uppvärmningssystem och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen. Denna information är avgörande för att förstå hur byggnaden använder energi och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen.

Processen för att Skaffa Energideklaration

Processen för att skaffa en energideklaration innebär en genomgång av byggnaden av en certifierad energiexpert. Experten samlar information om byggnadens konstruktion, uppvärmning, ventilation och andra system som påverkar energianvändningen. Efter analysen utfärdas en energideklaration som klassificerar byggnadens energiprestanda på en skala från A (mycket låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

Fördelar med Energideklaration

 • Förbättrad energieffektivitet: Identifierar områden där energiförbrukningen kan minskas.
 • Ekonomiska besparingar: Lägre energikostnader genom att genomföra rekommenderade åtgärder.
 • Ökad fastighetsvärde: Byggnader med bra energiprestanda är ofta mer attraktiva på fastighetsmarknaden.
 • Miljöfördelar: Minskar byggnadens koldioxidavtryck och bidrar till en mer hållbar utveckling.

Att investera i energieffektiva åtgärder inte bara sänker driftkostnaderna utan bidrar även till att skydda miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser. Därför är energideklaration ett viktigt steg mot att uppnå både ekonomiska och miljömässiga mål.

Genom att fokusera på dessa aspekter kan du skapa en djupare förståelse för vikten av energideklarationer och hur de kan användas för att förbättra energieffektiviteten i byggnader. Detta är en viktig del i att arbeta mot en mer hållbar framtid och kan göra en stor skillnad för både fastighetsägare och samhället i stort.

Magasinering i Linköping – En lösning för förvaringsbehov

I en värld där utrymme blir alltmer värdefullt, vänder sig allt fler till magasinering som en lösning på sina förvaringsbehov. Linköping, en stad i ständig utveckling, är inget undantag. Här är en djupdykning i ämnet magasinering i Linköping.

Varför magasinering?

Det finns många skäl till varför människor och företag väljer att magasinera sina tillhörigheter. Kanske är det en tillfällig lösning under en flytt, renovering eller kanske en längre resa. För företag kan det handla om att förvara säsongsrelaterade varor eller arkivmaterial. När man förvarar sina värdefulla tillhörigheter vill man vara säker på att de är skyddade. Moderna magasin i Linköping erbjuder ofta hög säkerhet med inbrottslarm, brandlarm och klimatkontrollerade utrymmen. Detta garanterar att dina tillhörigheter förblir i samma skick som när de lämnades.

Flexibilitet och tillgänglighet

En av de stora fördelarna med magasinering är flexibiliteten. Oavsett om du behöver förvara dina saker i några veckor, månader eller år, finns det lösningar som passar dina behov. Många magasin i Linköping erbjuder också flexibla tillträdestider, vilket gör det enkelt att komma åt dina saker när du behöver dem.

Ekonomiska aspekter

Magasinering kan också vara en kostnadseffektiv lösning. Istället för att hyra större kontorsutrymmen eller bostäder för att rymma alla dina saker, kan du spara pengar genom att magasinera de saker du inte använder regelbundet.

Vad bör man tänka på?

När du överväger magasinering bör du tänka på några viktiga aspekter. För det första, hur mycket utrymme behöver du? Det är viktigt att inte betala för mer utrymme än du faktiskt behöver. För det andra, vilken typ av tillgång behöver du till dina saker? Om du behöver regelbunden tillgång, se till att välja ett magasin som erbjuder detta. Slutligen, tänk på säkerheten. Se till att dina tillhörigheter är skyddade från både yttre och inre hot.

Magasinering i Linköping erbjuder en praktisk lösning för dem som behöver extra förvaringsutrymme. Oavsett om du är en privatperson som behöver förvara möbler under en flytt, eller ett företag som behöver plats för arkivering, finns det en magasineringslösning som passar dina behov. Med rätt planering och forskning kan magasinering vara en enkel och kostnadseffektiv lösning på dina förvaringsbehov.

Elens roll och dess framtid i Sverige

El är en central del av vår vardag, och dess betydelse växer ständigt. I Sverige finns det över 150 elbolag, vilket ger konsumenterna en mängd valmöjligheter när det gäller elavtal. Denna mångfald kan dock göra det svårt för konsumenter att navigera och hitta det bästa avtalet för sina behov. Elpriser och villkor förändras dagligen, vilket gör det utmanande att jämföra elavtal. Denna dynamik beror på flera faktorer, inklusive förändringar i produktion och efterfrågan, samt externa händelser som kan påverka elmarknaden.

Sveriges plats i Nordpool

Sverige har länge varit en del av Nord Pool, en gemensam elbörs med länder som Norge, Finland och Danmark. Denna samarbete syftar till att skapa en effektiv och konkurrenskraftig elmarknad. Priserna på Nord Pool, kända som spotpriser, påverkar de priser som elbolagen erbjuder sina kunder.

Elmarknadens struktur

Sveriges elmarknad består av flera aktörer, inklusive elproducenter, elnätsägare, elhandelsbolag och användare. Medan användare inte kan välja sin elnätsägare, har de möjlighet att välja sitt elhandelsbolag. Detta val ger konsumenterna möjlighet att påverka vilka energikällor de stödjer. Sverige har en mångsidig energiproduktion. Vindkraft, solkraft, vattenkraft och kärnkraft är några av de vanligaste energikällorna. Dessa källor bidrar till landets strävan att vara mer hållbart och minska sitt koldioxidavtryck.

Elnätsbolag och deras funktion

Elnätsbolagen äger och underhåller elnätet, vilket är nödvändigt för att distribuera el till konsumenterna. Användarna betalar en avgift för att använda detta nät, vilket återspeglar kostnaden för underhåll och uppgraderingar.

Elhandelsbolagets uppdrag

Elhandelsbolagens huvuduppgift är att köpa och sälja el på elmarknaden. Deras val påverkar de priser och villkor som erbjuds till konsumenterna. Genom att välja ett specifikt elhandelsbolag kan konsumenterna stödja specifika energikällor och initiativ. Elmarknaden i Sverige är komplex och ständigt föränderlig. Medan det finns utmaningar, erbjuder marknaden också möjligheter för konsumenterna att göra informerade val som gynnar både deras plånbok och miljön. Genom att förstå marknadens dynamik och de olika aktörernas roller kan konsumenterna navigera mer effektivt och hitta de bästa lösningarna för sina unika behov.

En walk in closet är mer än bara en förvaringslösning

En walk in closet (på svenska ibland även kallad klädkammare) är för många en fristad. Det är ett utrymme där kläder, accessoarer och minnen ryms. Men det är inte bara ett rum för att hänga kläder eller gömma undan skor. I själva verket avslöjar klädkammaren ofta en hel del om din personlighet, dina drömmar och din väg i livet. I den här artikeln tittar vi närmare på dessa utrymmen och förklarar varför de är mer än enbart en förvaringslösning.

3 skäl till att en walk in closet är mer än bara en förvaringslösning

Det finns flera olika skäl till att en walk in closet är mer än en förvaringslösning. Till exempel kan man hävda att:

 • Plaggen berättar historier. Varje enskilt plagg i en klädkammare har en historia att berätta. Det kan till exempel röra sig om klänningen från den speciella dejten, skorna du impulsköpte på semestern eller den gamla jackan som har gått i arv i generationer. Alla de olika plaggen representerar stora eller små ögonblick i ditt liv. Genom att välja ut och presentera dessa plagg bevarar du minnena och ögonblicken samt skapar en tidslinje över din personliga historia.
 • Den speglar utvecklingen av din personliga stil. En walk in closet är också speciell på så vis att den speglar utvecklingen av din personliga tid. Du kan ofta titta på plaggen och se utvecklingen från tonårsrevolten till den mer professionella omvandlingen och den mogna sofistikeringen. Din samling kläder är ett bevis på hur du har vuxit och förändrats samt hur din smak har mognat under årens lopp.
 • Den följer upp dina ambitioner. Ofta köper du kläder och accessoarer som inte bara är till för den person du är idag utan den du egentligen vill vara. Några exempel på detta är den orörda aftonklänningen eller stilettklackarna – dessa kan symbolisera en dröm eller ett mål som ännu inte har uppnåtts. Plaggen påminner dig således om dina ambitioner och de resor i livet som du ännu inte har påbörjat.

Detta är några av de främsta skälen till att klädkammaren är så mycket mer än enbart en förvaringslösning.

STV Svea i Stockholm besiktar och tvättar ditt tak

För att bevara takets livslängd och skydda ditt hem mot skador orsakade av smuts, mossa och alger är det viktigt för villaägare att veta när det är dags att boka taktvätt. Genom att förstå tecknen på att ditt tak behöver rengöring och underhåll kan du undvika kostsamma reparationer och göra att ditt hem fortsätter att se bra ut över tid. Därför bör du ta hjälp av proffs såsom STV Svea i Stockholm.

I den här artikeln kommer vi att förklara vilka villaägare som bör överväga att beställa taktvätt och hur man avgör rätt tidpunkt för detta viktiga underhållsarbete. Läs vidare för att lära dig mer!

4 tecken på att du bör boka taktvätt med STV Svea i Stockholm

Det finns vissa tydliga tecken på att det är dags att boka taktvätt med STV Svea i Stockholm. Du bör framför allt hålla utkik efter:

 • Synlig smuts och påväxt. Om du ser att ditt tak är smutsigt, täckt av mossa, alger eller lavar, är det dags att överväga taktvätt. Dessa organiska påväxter kan skada takmaterialet och minska takets livslängd.
 • Fukt och mögel. Områden med fukt och mögel på taket indikerar att det finns problem med dränering och att det är dags att rengöra taket. Fukt och mögel kan leda till strukturella skador och hälsoproblem om de inte åtgärdas i tid.
 • Läckor och vattenskador. Om du märker att det läcker in vatten i ditt hem eller att det finns vattenskador på taket, är det dags att överväga taktvätt. Läckor kan orsakas av blockeringar, skadade takpannor eller brister i takets tätskikt.
 • Ålder och försämrat skick. Om ditt tak är gammalt och börjar visa tecken på slitage, såsom sprickor, böjda eller trasiga takpannor, är det dags att överväga taktvätt och eventuellt underhåll eller reparationer.

Om du tar en ordentlig titt på ditt tak och identifierar ett eller flera av dessa tecken bör du med andra ord boka en ordentlig taktvätt. Det är viktigt att du gör detta i tid så att arbetet utförs innan alltför allvarliga skador hinner uppkomma på taket. Det lönar sig att vara proaktiv när det kommer till takunderhåll!

Därför bör du köpa fastighetsboxar utomhus på nätet

Fastighetsboxar är en bekväm och säker lösning för att ta emot post och paket. De kan användas både för privata hem och för företag. Det finns också många olika typer, modeller och färger att välja mellan. Att köpa fastighetsboxar utomhus på nätet är en enkel och smidig lösning så du slipper besöka en fysisk butik.

 

Köp fastighetsbox utomhus på nätet! En av de största fördelarna med att köra detta är att dessa kan placeras utomhus. Även om det allra bästa är att ha dem inomhus är det inte alltid möjligt. Det kan till exempel handla om att det saknas tillräckligt med utrymme.

Fördelar med köp av fastighetsboxar utomhus på nätet

Nedan kommer vi att titta närmare på varför det är fördelaktigt att köpa fastighetsboxar att använda utomhus på nätet:

 

 • Skyddar mot väder och vind. En av de främsta fördelarna med att använda fastighetsboxar utomhus är att de skyddar mot väder och vind. När posten och paketen lämnas utanför dörren är de utsatta för regn, snö, sol och vind. Detta kan skada eller förstöra innehållet, vilket är särskilt problematiskt för känsliga eller värdefulla föremål. Genom att placera en fastighetsbox utomhus kan man skydda posten och paketen från alla typer av väderförhållanden.
 • Minskar risken för stölder. En annan fördel med att använda fastighetsboxar utomhus är att det minskar risken för stöld. När posten och paketen lämnas utanför dörren är de mer utsatta för tjuvar och inkräktare. Genom att placera en fastighetsbox utomhus kan man minska risken för att ens post eller paket blir stulet. Dessutom kan man välja en fastighetsbox med lås, vilket ökar säkerheten ytterligare.
 • Ökar flexibiliteten. Genom att använda en fastighetsbox utomhus kan man också öka flexibiliteten. Man behöver inte vara hemma för att ta emot posten och paketen. Istället kan man få dem levererade direkt till fastighetsboxen och hämta dem när man har tid. Detta är särskilt praktiskt för personer som är borta från hemmet under stora delar av dagen eller som reser mycket.
 • Sparar tid. Istället för att behöva ta sig till postkontoret eller att vänta på en leverans hemma kan man enkelt hämta sin post och sina paket när man har tid. Detta gör det lättare att planera sin dag och ökar effektiviteten.

Ett skyltskåp med lås sätter kundernas ögon på ert utbud

Vill du hitta ett enkelt och smidigt sätt att låta ert utbud av produkter eller tjänster hamna i kundens blickfång? Ett skyltskåp med lås kan hjälpa er att göra just detta. Läs vidare för att få reda på hur ni kan använda detta för att sätta kundernas ögon på just ert utbud!

Det finns många olika skyltskåp med lås att välja bland

På dagens marknad finns det en hel uppsjö av olika skyltskåp med lås för utomhusbruk att välja bland. Därmed har du många olika valmöjligheter när du vill köpa in ett sådant till ditt företag.

Det sätt på vilket du önskar visa upp till exempel din meny eller ditt tjänsteutbud bör vara det rättesnöre som du väljer att gå efter. Det är nämligen denna faktor som är den viktigaste när det kommer till att konvertera förbipasserande personer till kunder. Därför kan såväl restauranger som caféer och andra slags företag gynnas av att använda sig av flera olika lösningar för att presentera sitt utbud.

Några exempel på de faktorer som du bör ta i beaktande när du väljer vilka skyltskåp med lås du ska köpa in är:

 • Placeringen. Var har du tänkt placera din meny eller din informationstavla?
 • Fristående eller väggmonterad? Har du tänkt att skyltskåpet ska vara fristående eller monteras på en vägg? Det händer ofta att kunderna tittar upp mot väggen först och därför kan det vara värt att ha en väggmonterad meny.
 • Presentationen av informationen. Hur mycket av till exempel menyn vill du visa på en och samma gång för kunden? Bör dina kunder få se hela menyn på direkten eller bara få se ett axplock av de tillgängliga rätterna?
 • Specialerbjudanden. Ska ni presentera några specialerbjudanden eller särskilda kampanjer? I sådana fall bör dessa helst vara mer synliga än den övriga informationen, för att dra ögonen till sig.
 • Tydlighet. Hur lätt är det att läsa menyn? Hur stort bör skyltskåpet vara för att kunna rymma den information som ska presenteras i detta?
 • Varumärket. Är det skyltskåp som ni väljer att köpa in samstämmigt med varumärket? Här kan ni bland annat kika på faktorer såsom färg och form för att få en känsla för om så är fallet.

Enklare att få jobb på städfirma

Det går att få jobb på en städfirma utan tidigare utbildning eller erfarenhet. Men det finns både egenskaper och annat som gör att du lättare kan få jobbet. Dessa egenskaper efterfrågas ofta hos städfirmor i Stockholm. För att se vidare information om städ i Stockholm, besök ishine.se.

Språk

Det finns städfirmor som kräver att de anställda har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Men behovet av olika språk, samt flexibla lösningar, är mycket brett. En städfirma kan exempelvis specialisera sig på att erbjuda tjänster på ett flertal olika språk och i detta fall blir språkkunskaperna en stor konkurrensfördel. Läs på om företaget för att förstå vad de söker för kompetens då detta alltså kan skilja rejält.

Tidigare städerfarenhet

Att ha tidigare erfarenhet av en bransch är alltid en fördel. Detta oavsett inom vilken bransch som personen vill arbeta. I en ansökan till en städfirma kan det därmed nämnas att du:

 • Städat hos annat företag i Stockholm tidigare.
 • Städat hos ideella föreningar.
 • Varit ansvarig för städning inom tidigare anställning.

Den tidigare erfarenhet bör även kunna stärkas med intyg och referenser. På ett arbetsgivarintyg framgår det mellan vilka datum som personen varit anställd och genom att komplettera med referens kan chef eller kollega kort uttrycka sin uppfattning om personen.

B-körkort

B-körkort är inte alltid ett krav – men alltid en fördel. En mycket centralt belägen städfirma kan klara av att utföra uppdragen genom att de anställda går eller åker kollektivt. Detta medan en samordnare åker med bil och levererar städmaterial. Dessutom genomförs uppdragen oftast av 2 – 3 personer vilket innebär att enbart en av dem behöver ha körkort.

Samtidigt ger ett körkort en betydligt större flexibilitet. Detta inte minst för den som söker jobb hos en städfirma i förorter till Stockholm och i områden där bil är det enda snabba sättet att ta sig fram.

Ta initiativ – Sök jobb på städfirma i Stockholm

Väldigt många företag lägger inte ut arbetsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida eller på sin egen hemsida. De hör istället med de anställda om de har vänner som söker jobb samt förväntar sig att få spontanansökningar. Som visas ovan är erfarenhet, kompetens, B-körkort och språkkunskaper fördelar – men inget måste. Det som väger allra tyngst är personliga egenskaper. Att ta initiativet och kontakta en lokal städfirma är ett sätt att ”visa framfötterna”.

Stockholm: Ger ett stambyte på bostadsrätt högre avgift?

Eftersom stambyte sker efter ca 30 – 40 år behöver de flesta byggnader i Stockholm från 70 och 80-talet renoveras genom att stammarna byts ut. I de flesta fall innebär det en förhöjd avgift för de boende i bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsförening – Gemensam ekonomi

Inom en bostadsrättsförening finns ett uppdelat ekonomiskt ansvar. Lite förenklat brukar det nämnas att den boende har ekonomiskt ansvar för det som kan ses inne i huset och föreningen för det som är inbyggt eller på fastighetens utsida. Exempelvis har de boende ansvar för golv, tapet, vitvaror och trappor medan föreningen tar ansvar för tak, värme- och avloppssystem och ytterväggar. Det innebär att föreningen planerar, betalar och ser till att ett stambyte sker. Det är därmed även föreningen som bekostar renoveringen, något som däremot bostadsrättsinnehavarna indirekt betalar.

Stambyte i Stockholm som påverkar ekonomin

Ett stambyte i Stockholm kan beräknas till att kosta 300 000 kronor per lägenhet. Priset kan självklart variera kraftigt beroende exempelvis på hur många våtrum som varje lägenhet har. Men oavsett handlar det om mycket stora summor. En förening på 40 lägenheter kan alltså behöva betala 12 miljoner. Det vanligaste är att föreningen använder fastigheterna som pant och höjer befintligt bolån. Ett bolån som därmed kommer få högre räntekostnad och amortering per månad. Det i sin tur är kostnader som föreningen behöver få in och eftersom månadsavgiften är bostadsförenings enda inkomst väntas en höjning av avgiften.

Det finns därmed exempel i Stockholm där bostadsrättsföreningar genomfört stambyte varpå månadsavgiften ökat så mycket att vissa människor inte haft råd att bo kvar. Några saker som påverkar hur mycket månadskostnaden ökar är:

 • Belopp att låna – Har föreningen sparat till kommande stambyte?
 • Ränta – Det gör mycket stor skillnad om räntan är 1,1 % istället för 2,8%.
 • Budget – Ökade kostnader kan vara planerade i lång tid i förväg eller komma oväntat. Med planering kan en budget läggas som tar hänsyn till kostnaderna på ett bättre sätt.

Skillnad mot hyresrätt

En bostadsrättsförening i Stockholm har alltså fria möjligheter att höja, eller sänka, månadsavgiften helt beroende på föreningens totala ekonomi. Det finns ingen lag som anger att en höjning inte får ske utöver vid vissa tillfällen. Detta skiljer sig därmed mot hyresrätter.

En fastighetsägare som har hyresrätter får nämligen bara höja hyran om renovering har skett så att hemmets standard har ökat. Detta utöver förhandlad avgift. En stamrust höjer inte standarden vilket innebär att hyran inte får höjas av denna anledning. Däremot sker nästan alltid en renovering av badrum i samband med stamrust – vilket höjer standard och hyra.