Om din mark inte har de förutsättningar som krävs för en infiltration är du i behov av en markbädd istället. Det kan till exempel vara så att marken består av tät lera som då är i behov av ett utlopp eftersom marknaden inte kan avleda allt vatten. Det kan också vara så att det ligger en dricksvattentäkt i närheten av din fastighet vilket omöjliggör en infiltration. En markbädd är en av tre tekniker med markbaserad rening, det vill säga att de renar med hjälp av marken. Den fungerar ungefär på samma sätt som en infiltrationsanläggning men det finns vissa skillnader:

  • Med en markbädd skapas de bästa förutsättningarna för att reningen ska fungerar på ett optimalt sätt.
  • Eftersom den har ett utlopp till skillnad från infiltration är det enklare att leda bort det renade vattnet till en lämplig plats.

Att ha en markbädd är en beprövad metod. Fördelarna med en sådan är att det är driftsäkert och det är en relativt låg investeringskostnad. Om det är en variant med tät botten är det också en mindre risk för förorening av grundvattnet.

Anlita en fackman för installation av markbädd

När du ska anlägga en markbädd är det viktigt att du tar hjälp av en fackman vid installationen. Den behöver inte bara vara effektiv utan även vara rätt dimensionerad. Detta är svårt att göra på egen hand. En fackman kan även hjälpa till med att ge råd och tips för vidare hantering efter installationen. Visste du till exempel att du behöver ha en fungerande snöröjning på vintern för att markbädden ska fungera optimalt?

En markbädd kommer att kosta pengar, det är inget att sticka under stolen med. Men med rätt dimensioner kommer du åtminstone inte att få betala mer än vad du behöver, vilket kan vara fallet om du själv räknar och det blir fel. Dessutom behöver du kontakta entreprenören eller din hemkommun för att ta reda på vilka regler kring dessa produkter som gäller specifikt för dig. Det kan nämligen vara så att det finns andra faktorer som kan påverka som till exempel skyddsnivå.

Då är du i behov av en markbädd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *