Vid takrenovering på stora, eller många, fastigheter, behöver generellt hjälp tas in av konsulter som både undersöker behovet, tar in offerter och är projektledare under arbetets gång. De är med från besiktning till projektledning.

Besiktning av taket

Först hjälper konsultföretaget till med att besikta taket och därmed fastställa vilket behov som finns. Räcker det med takrenovering av delar av taket eller krävs det ett helt nytt tak? Med expertis inom vilka lagar som gäller, beroende på verksamhet, samt konstruktörer kan de tydligt avgöra om takrenovering behöver genomföras eller inte. Chansa inte – fråga ett proffs.

Upphandling och offerter

Andra steget är att de kan hjälpa till med kravspecifikation som därmed kan användas för att få in offerter från flera olika byggföretag. Med tydlig specifikation blir det tydligt för byggföretaget vilken hjälp som önskas och offerter kan ges utifrån en mall. Detta istället för att olika information lämnas till olika byggföretag. Ett problem som lätt uppstår när det inte finns en nedskriven kravspecifikation.

Avtal med byggentreprenören

Tredje steget är att byggentreprenör väljs som ska utföra den takrenovering som fastställts att kunden behöver. Även här krävs specialkompetens så att avtalet skrivs på ett juridiskt korrekt sätt samtidigt som det ska vara tydligt mot bägge parter vad som gäller kring olika punkter.

Projektledning vid takrenovering

Fjärde steget är att ta hand om projektledningen när väl renoveringen av taket påbörjas. De har därmed det övergripande ansvaret och ser till att allt blir gjort enligt planering och avtal. De kan även ta in ytterligare hantverkare eller expertis helt utifrån vilka behov som uppstår på vägen.

Besiktning av taket

Konsultföretaget utför, i detta fall, inte själva renoveringen. Istället undersöker de förutsättningarna, gör kravspecifikation, följer upp och kontrollerar att allt löper som det ska. När taket är renoverat genomför de slutligen en besiktning av taket för att se att allt har genomförts enligt önskemål.

Varför anlita konsult för projektet?

  • Hög kompetens
    Det är sällan som samma kompetens finns exempelvis inom en bostadsrättsförening.
  • Säkerhet hela vägen
    Konsulterna driver hela processen framåt och kan därmed säkerställa att allt blir korrekt. De kan därmed även upptäcka felaktigheter tidigt i processen och åtgärda dessa.
  • Övergripande ansvar
    I exemplet ovan har konsulten ansvar för en större takrenovering, från besiktning till färdigt nytt tak. Ett övergripande ansvar som är smidigt att lämna ifrån sig om inte samma kompetens finns ”in house”.
Från besiktning till projektledning vid takrenovering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *