I Gävle bor det ca 100 000 personer och ca 500 av dem har personlig assistans. Dessa personer har rätten att själv välja assistansanordnare. Beroende på hur mycket assistans personen har rätt till per vecka är det Gävle kommun alternativt Försäkringskassan som är ansvarig. Oavsett finns valet mellan att välja kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller att administrera assistansen själv.

Kommunen eller Försäkringskassan som ansvarig

Om en person, eller anhörig, anser att behov finns av personlig assistans sker först en utredning. Det är i detta fall handläggare från kommunen som besöker personen som behöver assistans för att se vilka behov som finns i vardagen. Denna utredning visar hur många timmar personen har rätt till vilket även avgör om det är kommunen eller Försäkringskassan som har ansvaret.

 • Behov på mindre än 20 timmar i veckan
  Om utredaren kommer fram till behovet är mindre än 20 timmar per veckan är det Gävle Kommun som är ansvarig för denna hjälp. Det går i detta fall att välja kommunen, kooperativ eller privat assistansanordnare i Gävle för att få hjälpen.
 • Behov på mer än 20 timmar i veckan
  Om utredaren anser att behovet är mer än 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan som är ansvarig. En assistansersättning betalas ut utifrån antal timmar och behov av hjälp. De flesta väljer att låta denna ersättning gå till en assistansanordnare som därmed tar hand om det administrativa samt bemanning.

Hitta, jämföra och välja assistansanordnare i Gävle

Utöver att välja kommunen som assistansanordnare finns även möjlighet att välja privat vårdbolag, kooperativ eller att själv vara arbetsgivare. Så här hittas och jämförs de olika alternativen.

 • Via kommunens lista
  Kommunen har ett ansvar att visa upp alla assistansanordnare i Gävle – oavsett om det är kommunen eller en privat aktör som önskas anlitas. Det går alltså att få en lista av handläggaren i ärendet. De flesta kommuner har även listor eller länkar på sina hemsidor på utförare. På Gavle.se finns exempel en länk till en sida som visar samtliga assistansanordnare.
 • Via assistansförmedlare
  Vill du hjälp att hitta rätt assistansanordnare utifrån dina unika behov? Har du svårt att se skillnad på de olika aktörerna? Kontakta en assistansförmedlare. Dessa företag erbjuder en gratis jämförelse av assistansanordnarna och kan hjälpa till att hitta den anordnare som har kompetens och arbetssätt som efterfrågas.
Att välja assistansanordnare i Gävle

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *