Göteborg har alltid varit en hamnstad med perfekt placering: Sveriges hamn som gränsar mellan det egna landet och resten av världen. Stadens ekonomi har alltid varit stark och välmående, idag och i historien. I den här texten berättar vi kort om Göteborgs historia inom ekonomi.

Svenska Ostindiska Companiet

Redan tidigt uppstod ett stort svenskt företag i staden, nämligen Svenska Ostindiska Companiet. Det här företaget är ett av de mest lönsamma företagen i Sveriges historia och är fortfarande idag känt, även utanför historikers kretsar. Man har tyvärr inga tal på hur mycket företaget gick med vinst eftersom man under den här tiden brände bokföringen efter varje genomförd resa. Man vet dock att flera människor blev otroligt rika tack vare det Svenska Ostindiska Companiet. Exempelvis Niclas Sahlgren och William Chalmers, personer som betytt mycket för Göteborgs näringsliv och fortfarande idag är kända för deras affärer.

Handelshus gjorde Göteborg rik

Tiden efter Svenska Ostindiska Companiet och innan storföretagen såg dagens ljus utgjordes näringslivet i Göteborg av handelshus, där en eller ett par personer bedrev en ekonomisk verksamhet. Dessa handelshus kunde utgöras av olika verksamheter men i Göteborg under den här tiden fanns flest verksamheter som handlade med trävaror, järn, fiske och textilier. Det var exempelvis inte ovanligt att man exporterade svenskt järn och trä till England och importerade engelskt kol på fartyg ifrån den egna rederirörelsen. Denna sorters handel, både inom Sverige och utanför var väldigt framgångsrik och gjorde Göteborg till ett av Sveriges handelscentrum och till en rik och välmående stad.

Här finns en intressant kollektion Göteborgsföretag som är aktiva idag!

Göteborg: Näringslivets historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *