Professionell PPM-förvaltning eller självförvaltning?

Att vara sin egen läkare eller advokat är sällan en bra idé. En advokat eller läkare kanske inte alltid gör rätt, men deras åsikter baseras på utförlig kunskap som de har samlat på sig under år av utbildning och yrkeserfarenhet. Men kan man vara sin egen PPM-förvaltare? Om man är beredd att lägga ner den tid som krävs för att analysera de drygt 800 fonder som finns tillgängliga på fondtorget, och noga följa marknaderna, kan man absolut sköta sin PPM-förvaltning på egen hand. Men få personer har den tid, det kunnande och det intresse som krävs för att göra ett riktigt bra jobb.

I samband med införandet av PPM-systemet valde Sverige medvetet att låta fondtorget innehålla ett brett urval av PPM-fonder. Redan när de första pensionsspararna skulle välja fonder under hösten 2000 fanns 465 fonder att välja mellan. Fyra år senare var antalet 664 och idag, 17 år senare, är antalet valbara fonder drygt 800.

Som pensionssparare eller pensionär kan du välja mellan ett stort utbud av svenska aktiefonder, regionala och globala aktiefonder, landsspecifika aktiefonder (till exempel Storbritannien och Japan), fonder som fokuserar på särskilda branscher såsom läkemedel eller teknologi, blandfonder som kombinerar aktier och räntefonder, generationsfonder som anpassar sitt innehav utifrån pensionsspararens ålder, samt fonder som investerar i räntebärande värdepapper. Inom dessa kategorier finns även specialfonder såsom indexfonder, fonder som uppfyller etiska kriterier och fonder med mer eller mindre aggressiva tillväxtstrategier.

Bättre förutsättningar med Advisors PPM-förvaltning

Trots att ett stort urval av fonder finns att tillgå på fondtorget är få pensionssparare aktiva. Många överlåter istället förvaltningen av sina PPM-konton till en extern förvaltare. En av de mest populära är Advisor, vars PPM-förvaltning sedan införandet av premiepensionen år 2000 har givit en årlig avkastning på i snitt tio procent. Detta resultat tåls att jämföras med snittet för PPM-systemet som helhet, som under samma tid är sju procent. Mellanskillnaden på tre procent kan göra stor skillnad för din framtida pension, och du som vill optimera förutsättningarna för en hög pension kan med fördel ta hjälp av Advisors PPM-förvaltning. Premiepensionen spås bli en allt viktigare del av våra framtida pensioner och varje procent räknas!

Professionell PPM-förvaltning eller självförvaltning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *