Vilka överfallslarm och bevakningssystem finns för butiker och vilken säkerhet skapar de? Här presenteras de vanligaste säkerhetsprodukterna inom denna kategori.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm, och tydliga dekaler, kan risken för inbrott minskas. Det kan inte helt uteslutas men framförallt kan ”spontana” inbrott avvärjas i tid. Skulle ett inbrott ske kan utryckning med väktare minimera inbrottets omfattning.

Beroende på var butiken är belägen, och dess utformning, behöver olika slags inbrottslarm användas. Framförallt avgörs detta utifrån om butiken ligger på markplan eller inte.

Inbrottslarmet kan även kombineras med ”röklarm”. Det innebär att tjock rök pumpas ut i lokalen om inbrott skulle ske. Det innebär därmed att det är extremt svårt att fortsätta genomföra inbrottet för att stjäla saker.

Överfallslarm

Överfallslarm används både vid överfall och när hotfulla situationer uppstår. Mycket ofta har larmet flera ”nivåer” av möjlighet till larm. De anställda kan exempelvis skicka så kallat ”Tyst Larm”eller välja att enbart larma till sina kollegor.

Övervakningskamera

Med en övervakningskamera ges extra trygghet utifrån flera punkter:

  • Minskat antal stölder

En övervakningskamera kan ha en proaktiv effekt – med andra ord att den avskräcker från stölder.

  • Ökad säkerhet vid överfall

Om butiken har ett överfallslarm kan detta även vara kopplat till butikens övervakningskamera. Därmed kan larmoperatörerna direkt se vad som händer i butiken om överfallslarmet aktiveras. En del kameror har även en kommunikationsfunktion. Det innebär att operatören kan prata via kamerans högtalare och därmed berätta att exempelvis hjälp är på väg.

Brandlarm

Brandlarm bör finns i alla butiker. Om dessa butiker däremot ligger inom en galleria kan det eventuellt ingå brandlarm i de befintliga lokalerna. Detta eftersom fastighetsägaren har ett visst juridiskt ansvar för brandförebyggande åtgärder.

Driftlarm

Det är inte bara via brand eller inbrott som stora ekonomiska värden kan förloras. Det kan även uppstå om kyldiskar går sönder eller värmesystemet överhettas. Genom att mäta olika värden, med ett driftlarm, kan väktare snabbt ta sig till platsen om larmet aktiveras. Dessa kan i ett första läge agera själv för att åtgärda problemet. Är det däremot fel av svårare karaktär kan de ringa efter hjälp från hantverkare (oftast med jour-avtal).

Driftlarm är vanligare på industrier och fastigheter men förekommer även till viss del hos butiker. Detta framförallt om de har värdefulla produkter som kan förlora sitt värde om exempelvis en frys skulle sluta att fungera.

Överfallslarm och andra larm för butiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *