En erfaren VVS-firma i Stockholm berättar mer om att göra stambyte på sin hemsida. I den här texten återger vi de viktigaste delarna av texten, med rubriker som:

Planering är A och O för ett stambyte, enligt rörfirman i Stockholm

Som med många andra byggrelaterade projekt i hemmet är planering A och O för ett gott resultat. Rörfirman i Stockholm menar att planeringen är en förutsättning för att ett stambyte ska lyckas. Som viktigast är det om det gäller till exempel en företagsbyggnad eller ett fastighetshus, där ett stort antal människor påverkas av hur arbetet utförs.

Projektet i sig är mycket omfattande och görs inte över en natt. Med ordentlig planering kan man se till att det går så smidigt som möjligt för alla som berörs av arbetet. Om fastighetsägaren själv inte har planerat för ett stambyte, kan det behöva göras akut. Det här leder i sin tur att rörfirman inte kan göra en särskilt god planering, vilket får konsekvenser för arbetet och de boende i fastigheten (eller de arbetande i företagsbyggnaden).

Vad innebär det egentligen?

Kort sagt innebär ett stambyte att man går in och byter ut (oftast) samtliga rör och stammar som sitter i tak, golv och väggar. Det innebär att rörfirman behöver riva för att komma åt dem. Eftersom livslängden på tätskikt är 30 år, passar många fastighetsägare på att låta rören bytas med samma intervall – tätskikten kommer ändå att rivas upp.

Det innebär också att många väljer att renovera i samma veva. Med ett traditionellt stambyte är det i princip ett måste. Om rören bara ska renoveras krävs som regel ingen rivning, och det är därför inte heller nödvändigt med en renovering efteråt. Men det är en helt annan process än att faktiska byta rören och stammarna.

Alla fastigheter har behov av det

Rörfirman i Stockholm konstaterar att alla fastigheter har behov av att byta rör och stammar med jämna mellanrum. På sin hemsida skriver de att bytet bör ske mellan vart 40:e och 60:e år. Andra menar att det kan behöva göras med så täta intervaller som vart 30:e år. Hur långa eller korta intervall som kan gå mellan bytena beror i hög grad på hur rören har tagits om hand.

 

Stambyte enligt stambytesföretag i Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *