Stålband används för att bunta ihop flera produkter på en lastpall. Detta görs framför allt inför transport eller förvaring. Stålbandning skyddar även produkterna och förlänger därmed deras livslängd, då de hålls på plats på ett säkert sätt och inte löper lika stor risk att skadas som om de inte hade bandats. Stålbanden ser även till att det är enkelt att hantera godset och frigör dessutom utrymme. Om du äger en lagerlokal eller en butik, kan du spänna fast varorna och därmed enklare förvara och hämta produkterna. Genom att banda lasten säkerställer du dessutom att varorna förvaras säkert.

Behöver jag banda med stålband?

De flesta företag behöver använda sig av bandning i sin dagliga verksamhet. Vilken typ av band som används varierar dock beroende på det enskilda företagets behov. När du ska köpa stålband behöver du därför fatta ditt beslut utifrån ditt företags användning och behov. Vissa generella riktlinjer kan följas för att säkerställa att du fattar ett välgrundat beslut. Om du inte är förtrogen med dessa riktlinjer, kan du med fördel konsultera en återförsäljare för att få veta mer om i vilka situationer stålband är ett bra alternativ.

Bandnings med stålband är en vanlig metod. Det finns dock en viss skillnad mellan de olika sorters stål som används, och vissa typer av stålband lämpar sig bättre för vissa användningsområden. Den typ av stål som används bör ha adekvat styrka och spänning för att fylla sitt syfte. Det finns framför allt två olika sorters stålband: vanliga band och de med hög dragspänning.

Vanliga stålband

Denna typ av stålband är de som främst används inom branscher där lasten inte behöver förstärkas särskilt mycket. Därför används den främst till lättare och medeltunga laster. Det kan till exempel röra sig om palletering eller buntning.

Stålband med hög dragspänning

Tillskillnad från vanliga stålband, används band med högre dragspänning för större laster. Dessa band är därför starkare och mer elastiska jämfört med vanliga stålband. De är dessutom mer motståndskraftiga mot stötar och kan därmed hantera en rad olika laster. Denna typ av stålbandning används bland annat för att säkra tunga stålspolar eller lastbilssläp.

Allt du behöver veta om bandning med stålband

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *