Allt du behöver veta om avloppsrenovering

Stopp, läckage eller andra problem med avloppet? Då kan en avloppsrenovering vara på sin plats. Men vad är det och hur mycket kostar det? I texten nedan kan du läsa mer om avloppsrenovering och vad det innebär.

Vad innebär avloppsrenovering?

Avloppsrenovering kallas även för relining och innebär kort och gott att avloppsrören lagas och renoveras – från insidan. Ett nytt skikt läggs på inuti rör och ledningar vilket gör att skador och sprickor inte längre är något problem. En avloppsrenovering, eller relining, kan även användas för att fräscha upp systemet för att öka på livslängden, och därmed skjuta ett omfattande stambyte många år in i framtiden.

När kan man ha användning av det?

Det finns många tillfällen då en avloppsrenovering kan vara ett bra alternativ. Om man till exempel upptäckt ett mindre läckage till följd av spricka eller på annat sätt skadade ledningar räcker det oftast med en renovering. En förutsättning är dock att systemet inte är allt för gammalt eller i allt för dåligt skick, för då kan det vara bättre att genomföra ett riktigt stambyte istället.

Den man anlitar kommer dock kunna avgöra vilken metod som är bäst, just utifrån skick och eventuella skador – då man såklart börjar med att lokalisera fel och brister för att kunna veta hur man ska åtgärda dessa på bästa sätt.

Hur mycket kostar det?

Hur mycket det kostar att renovera sina avloppsledningar avgörs av flera olika saker. För det första kan det ha betydelse vilken firma man anlitar då priserna mellan dessa kan skilja sig. Det som dock främst avgör priset är hur omfattande arbetet kommer att bli. Gäller det en enstaka skada eller behöver hela systemet fräschas upp?

Saker som påverkar priset:

 • Material
 • Metod
 • Tidsåtgång/omfattning

Varje avloppsrenovering som genomförs är unik och det är därför svårt att ange ett exakt pris. För den som är nyfiken och i behov av en renovering är det enklaste sättet att be om offerter hos några olika firmor. Räkna med att betala någonstans mellan 120 000 – 250 000 kronor.

Kan man renovera avloppen på egen hand?

Nej, att renovera avlopp på egen hand är inte att rekommendera. Det behövs både kunskap och rätt typ av utrustning så om en avloppsrenovering är aktuell bör alltid en yrkeskunnig kontaktas.

Att tänka på vid val av fönster och dörrar

Att välja fönster och dörrar vid ett nybygge, eller när dom gamla helt enkelt har tjänat ut, är inte så lätt som man kan tro. Det finns många saker att fundera på, alltifrån material till pris. Nedan följer några tips på sådant som är bra att ha i åtanke inför val av nya fönster och dörrar.

Nya fönster och dörrar – hur mycket får det kosta?

Att byta ut fönster och dörrar är ingen billig historia, men en bra investering. Det höjer värdet på fastigheten och dessutom gör det ofta att energiförbrukningen blir lägre, då dagens fönster och dörrar har en bättre standard. Men för den sakens skull kan det ändå vara bra att ha en budget. Försök att räkna fram ungefär hur mycket det kommer att kosta, genom att räkna antal dörrar och fönster som behövs. Samma antal kan skilja sig mycket i pris beroende på vad man väljer så därför är det bra att ha ett tak.

Att välja ytterdörr

Ytterdörren är en stor del av ett hus – det är det som välkomnar både ens själv och ens gäster. En inbjudande entré ser dessutom otroligt snyggt ut och för den som är på jakt efter en ny ytterdörr finns mängder att välja bland. Ett bra tips är att fundera på vad som passar med huset – ska det vara en modern och stilren dörr, en slät och enkel eller en gammaldags?

Andra saker att fundera över inför valet:

 • Storlek
 • Enkel-, eller dubbeldörr?
 • Färg

Utöver utseendet och vilken stil man önskar på sin dörr så gäller det såklart även att hitta en modell som passar ens budget. Det finns både billiga och dyra dörrar men tänk på att välja kvalitet, även om det i slutändan blir lite dyrare.

Val av fönster

Vid ett byte av fönster och dörrar i ett hus är ytterdörren kanske det svåraste valet, iallafall rent utseendemässigt. Fönster är trots allt mer lika i utseende oavsett vilket material man väljer. Det kan dock ändå vara värt att fundera ett varv kring materialen på fönstren, där dom vanliga alternativen är träfönster, en kombination av trä och aluminium samt pvc fönster.

Fönster går nästan alltid att måttbeställa och designa hur man vill med spröjs och annat, så utifrån den budget man har är materialvalet kanske det som avgör. Här är egentligen det bästa tipset att rådfråga någon som arbetar med fönster, för att bäst veta vad som passar utifrån budget, typ av hus och andra önskemål.

Att välja assistansanordnare i Gävle

I Gävle bor det ca 100 000 personer och ca 500 av dem har personlig assistans. Dessa personer har rätten att själv välja assistansanordnare. Beroende på hur mycket assistans personen har rätt till per vecka är det Gävle kommun alternativt Försäkringskassan som är ansvarig. Oavsett finns valet mellan att välja kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller att administrera assistansen själv.

Kommunen eller Försäkringskassan som ansvarig

Om en person, eller anhörig, anser att behov finns av personlig assistans sker först en utredning. Det är i detta fall handläggare från kommunen som besöker personen som behöver assistans för att se vilka behov som finns i vardagen. Denna utredning visar hur många timmar personen har rätt till vilket även avgör om det är kommunen eller Försäkringskassan som har ansvaret.

 • Behov på mindre än 20 timmar i veckan
  Om utredaren kommer fram till behovet är mindre än 20 timmar per veckan är det Gävle Kommun som är ansvarig för denna hjälp. Det går i detta fall att välja kommunen, kooperativ eller privat assistansanordnare i Gävle för att få hjälpen.
 • Behov på mer än 20 timmar i veckan
  Om utredaren anser att behovet är mer än 20 timmar i veckan är det istället Försäkringskassan som är ansvarig. En assistansersättning betalas ut utifrån antal timmar och behov av hjälp. De flesta väljer att låta denna ersättning gå till en assistansanordnare som därmed tar hand om det administrativa samt bemanning.

Hitta, jämföra och välja assistansanordnare i Gävle

Utöver att välja kommunen som assistansanordnare finns även möjlighet att välja privat vårdbolag, kooperativ eller att själv vara arbetsgivare. Så här hittas och jämförs de olika alternativen.

 • Via kommunens lista
  Kommunen har ett ansvar att visa upp alla assistansanordnare i Gävle – oavsett om det är kommunen eller en privat aktör som önskas anlitas. Det går alltså att få en lista av handläggaren i ärendet. De flesta kommuner har även listor eller länkar på sina hemsidor på utförare. På Gavle.se finns exempel en länk till en sida som visar samtliga assistansanordnare.
 • Via assistansförmedlare
  Vill du hjälp att hitta rätt assistansanordnare utifrån dina unika behov? Har du svårt att se skillnad på de olika aktörerna? Kontakta en assistansförmedlare. Dessa företag erbjuder en gratis jämförelse av assistansanordnarna och kan hjälpa till att hitta den anordnare som har kompetens och arbetssätt som efterfrågas.

Från besiktning till projektledning vid takrenovering

Vid takrenovering på stora, eller många, fastigheter, behöver generellt hjälp tas in av konsulter som både undersöker behovet, tar in offerter och är projektledare under arbetets gång. De är med från besiktning till projektledning.

Besiktning av taket

Först hjälper konsultföretaget till med att besikta taket och därmed fastställa vilket behov som finns. Räcker det med takrenovering av delar av taket eller krävs det ett helt nytt tak? Med expertis inom vilka lagar som gäller, beroende på verksamhet, samt konstruktörer kan de tydligt avgöra om takrenovering behöver genomföras eller inte. Chansa inte – fråga ett proffs.

Upphandling och offerter

Andra steget är att de kan hjälpa till med kravspecifikation som därmed kan användas för att få in offerter från flera olika byggföretag. Med tydlig specifikation blir det tydligt för byggföretaget vilken hjälp som önskas och offerter kan ges utifrån en mall. Detta istället för att olika information lämnas till olika byggföretag. Ett problem som lätt uppstår när det inte finns en nedskriven kravspecifikation.

Avtal med byggentreprenören

Tredje steget är att byggentreprenör väljs som ska utföra den takrenovering som fastställts att kunden behöver. Även här krävs specialkompetens så att avtalet skrivs på ett juridiskt korrekt sätt samtidigt som det ska vara tydligt mot bägge parter vad som gäller kring olika punkter.

Projektledning vid takrenovering

Fjärde steget är att ta hand om projektledningen när väl renoveringen av taket påbörjas. De har därmed det övergripande ansvaret och ser till att allt blir gjort enligt planering och avtal. De kan även ta in ytterligare hantverkare eller expertis helt utifrån vilka behov som uppstår på vägen.

Besiktning av taket

Konsultföretaget utför, i detta fall, inte själva renoveringen. Istället undersöker de förutsättningarna, gör kravspecifikation, följer upp och kontrollerar att allt löper som det ska. När taket är renoverat genomför de slutligen en besiktning av taket för att se att allt har genomförts enligt önskemål.

Varför anlita konsult för projektet?

 • Hög kompetens
  Det är sällan som samma kompetens finns exempelvis inom en bostadsrättsförening.
 • Säkerhet hela vägen
  Konsulterna driver hela processen framåt och kan därmed säkerställa att allt blir korrekt. De kan därmed även upptäcka felaktigheter tidigt i processen och åtgärda dessa.
 • Övergripande ansvar
  I exemplet ovan har konsulten ansvar för en större takrenovering, från besiktning till färdigt nytt tak. Ett övergripande ansvar som är smidigt att lämna ifrån sig om inte samma kompetens finns ”in house”.

Kranbil för olika ändamål

Enkelt förklarat så är en kranbil en lastbil med en kran. Denna kran har ofta ett tillbehör längst ut på kranen så att det går att använda den för olika saker. Du kan hyra kranbil i Gävleborg om du behöver flytta på något eller om du montera något eller om du behöver ha hem jord till din trädgård. Det finns även tornkran Gävleborg om du behöver en lite rejälare kran. Det kan vara bra om du ska flytta container Gävleborg som exempel.

Kranbil fungerar för alla branscher

Om dy hyr en kranbil i Gävleborg så kan du använda den till det du behöver. Det är inte ovanligt att man inom olika branscher jobbar med kranbilar. Det för att underlätta det jobb man gör. Det finns även utbildade kranbilsförare som vet hur man hanterar kranbilen och dess tillbehör. Bland de branscher där det krävs kranbilar är bland annat skogsindustrin, byggindustrin och montering. Dock är det då olika tillbehör som sätts på själva kranen. För skogsindustrin är det vanligt med en grip så att det går att lyfta stockar och träd samt även flytta dem. Inom byggindustrin går det att ha på en skopa för att frakta grus, sten och jord. Sedan går det även att ha en korg på kranen, så att en montör kan stå i denna och komma högt upp.

Behöver du en kranbil?

Du som privatperson kan också ha behov av en kranbil. Då är det smidigast att hyra en, eftersom du troligen bara ska ha den för ett enstaka jobb eller projekt. Du kan få hem matjord med en kranbil så väl som att du kan använda den för att lägga nytt tak på huset. Kranbil kan med fördel användas för att bygga ett hus med om du ska montera väggar eller andra delar. Du kan även ha denna sorts bil för att rensa på din tomt. Kanske du vill få bort en massa ris eller ta bort träd? Äger du en båt av större modell så är det bra att hyra en kranbil för att få i den i vattnet eller för att få upp den på land. Det finns även andra sorters kranar att använda så som tornkran Gävleborg eller mobilkranar. Alla kranar har sina specifika saker som de fungerar bra för så att säga. På ett åkeri kan du få hjälp med att hitta rätt sorts kranbil som passar det du ska göra.

Silikonproduktion i Sverige

Silikon är ett samlingsnamn för flera olika oorganiska polymerer vars grund är baserad på kedjor av diesel. Silikonelaster är det fullständiga namnet för att vara mer exakt. Till dessa olika ämnen binds diverse organiska rester. Detta är kolväteföreningar med den sammansatta formeln OSiR2. Bokstaven R i förkortningen står för kolväterester och de vanligaste av dessa är metyl, etyl, propyl eller fenylgrupper.

I vetenskapliga termer brukar man säga att silikon anses utgöra ett mellanting av organiska och oorganiska polymerer. Detta menas att molekylerna kan vara formade antingen som kedjor men även som tredimensionella nät. Detta beror på olika faktorer inom sammansättningen såsom kedjornas längd, graden av nätstrukturen och den kemiska sammansättning som kolväteresterna har. Silikon kan vara både flytande och fast. Silikonet har också låg ytspänning, har en hög smörjeffekt och är kraftigt vattenavstötande. Det är dessutom värmebeständigt. Att de är vattenavstötande har effekten av att de inte leder elektricitet och att det inte går att lösa upp med vatten. En annan positiv effekt med det är att det är tåligt mot kemisk påverkan.

Silikonframställning och användningsområden

De olika typerna av silikon framställs genom att man hettar upp silanoler med hjälp av en katalysator. Massan blir då mjuk och formbar och lätt att använda till det man vill. Inom hantverksbranschen används silikonet till att täta fogar och andra glipor för att inte vatten eller luft ska släppa igenom.

Men silikon finns även på andra ställen där man kanske inte tänker på det. Många olika oljor, härdplaster, fetter och geléer till exempel. Även släpplacker på exempelvis bakplåtar innehåller silikon liksom olika typer av smörjmedel. Också på olika typer av damunderkläder är det vanligt att silikon finns, för att de ska vara självhäftande på kroppen. Stay-up-strumpor är ett exempel på det.

Ofrånkomligen är det också så att en av de första associationerna som kommer upp till ordet silikon är förstorade kvinnobröst. Tidigare var det främst fotomodeller och porrskådisar som var sinnebilden för en kvinna med silikonbröst men i dagens samhälle är det betydligt vanligare. Samhällsklimatet har förändrats på den punkten och det är inte längre en lika stor ögonbrynshöjare om en tjej har opererat brösten. Det finns andra medel att ta till men silikon är det alltjämt det vanligaste ämnet i samband med den typen av skönhetsoperationer.

Takläggare Stockholm

Takläggare Stockholm

Alla tak behöver förr eller senare underhållas och bytas ut oavsett material. Och för att hitta en bra takläggare är det viktigt att göra research. Tak-jobb kan vara farligt om säkerheten inte efterlevs och det är viktigare än i vissa andra branscher att företaget du jobbar med kan visa att de uppfyller alla säkerhetskrav och restriktioner.

För att bli takläggare krävs först en gymnasieutbildning med tillhörande praktik om 7000 timmar. I utbildningen ingår inte bara det själva praktiska utförandet utan även att man har koll på säkerhetsföreskrifterna, lagarna och avtalsskrivningen. När du väljer att anlita en firma är det viktigt ta in offerter från flera olika företag först så att du har några priser att jämföra med, ett bra första steg är att besöka www.stockholmtakläggare.se.

God framförhållning

Att snåla med takrenoveringen kan få dyra konsekvenser om du väntar för länge. När du ser tecken på att det börjar bli dags så är det ingen idé att vänta. att se hur det börjar läcka in vatten eller droppa från taket innebär mer än att det bara blir blött på golvet, med all sannolikhet har fukt trängt in i andra partier av huskonstruktionen med en dyr sanering som följd. Se därför efter ditt tak med regelbundna mellanrum så drabbas du inte av någon tråkig överraskning.

När du tagit in offerterna är det dags att värdera dem och gå igenom för och nackdelar. Den som är billigast behöver inte vara bäst eller tvärtom. Vad som är viktigt är se igenom materialval, om det ska betalas per arbetad timme eller fast pris, att det ingår flertalet besiktningar efteråt samt garantitid. För ett nylagt tak bör garantin ligga kring 30 år men detta beror såklart på vilket typ av tak som lagts och vad ni kommit överens om. Är du osäker på hur man läser offerterna så be någon i din omgivning som har lite koll avtal och regler att hjälpa dig. Det mesta går att förhandla men allt är en dragkamp. Det kan vara väl värt att komma ihåg att man inte ska pressa priset för hårt heller, det är viktigt att entreprenören känner att den får bra förutsättningar för att göra ett bra jobb och inte behöver snåla på saker eller personal för att få till ett gott utförande.

Tre vanliga fuktproblem i hus

Är man husägare kan man på flera olika sätt drabbas av fukt och då är det givetvis viktigt att man vidtar åtgärder för att inte riskera svåra skador. Avfuktning är en av lösningarna som också verkar förebyggande. Det finns flera olika problemområden, alltifrån väggar och golv till tak. I den här texten kan du läsa mer om olika områden som ofta drabbas av fukt och vad man kan göra för att avhjälpa problemen.

Fukt i källare

Hus med källare drabbas inte helt sällan av fukt ofta beror det på att fukten tränger in utifrån. Har man till exempel en blomrabatt som vattnas flitigt alldeles intill husväggen kan vatten rinna ner och ställa till problem. Är det längesedan det dränerades runt huset kan det vara dags att göra det, för att hjälpa till att leda bort vatten. För att snabbt veta om man har fukt i källaren kan man installera en fuktmätare. Då får man tidigt en indikation på att något inte står rätt till och man kan därmed vidta nödvändiga åtgärder för att undvika stora skador.

Fukt på vind

Även vinden är ett problemområde för många husägare som ofta har med ventilationen att göra. Det kan också bero på att klimatet på vinden har förändrats över tid. För att avhjälpa och förebygga fuktproblem på sin vind bör man installera automatisk avfuktning. Det gör att klimatet regleras tillsammans med ventilationen och fuktproblemen är ett minne blott. Är man intresserad av att installera automatisk avfuktning på sin vind finns många olika anordningar att välja bland. Det är dock viktigt att man väljer en variant av hög kvalitet så att den klarar av låga temperaturer, åtminstone om det är en kallvind man har. Kontakta någon kunnig inom avfuktning för att veta att du väljer rätt produkt till just din vind.

Fukt i väggar

Drabbas man av fuktproblem i väggarna finns flera olika orsaker. Dels kan det bero på att fukt tränger in utifrån precis som det gör i en källare men det kan lika väl bero på läckande rör eller något annat. Har man ett trähus finns en risk att träet ruttnar om inte fuktproblemet åtgärdas, vilket såklart kan leda till svåra konsekvenser. Här är det viktigt att vara uppmärksam och vid minsta lilla antydan till fukt göra något. Fukt kan visa sig i form av både kondens och rosor på väggen, och som tidigare nämnt att träet börjat ruttna.

Byggnadsställningar att hyra

Om man ska renovera ett hus eller en fastighet så är det hög sannolikhet att man behöver hjälp av en hantverkare, snickare och eller elektriker. Dels så går arbetet snabbare och man kan lägga sin tid på någonting annat men framför allt så blir jobbet gjort rätt och snyggt. Om man dessutom ska renovera eller bygga till på utsidan av ett hus, det vill säga fasaden, så behöver man antagligen byggnadsställningar för support. Byggnadsställningar är lämpliga att använda vid såväl snickeri, måleri som vid murning och svetsning. Vilken typ av byggnadsställning man behöver kan bero på storlek av väggen eller fasaden, och vilken typ av projekt det gäller. Om man tar hjälp av ett företag specialiserat på byggnadsställningar i Vänersborg så kan dessa ofta hjälpa en att hitta rätt byggnadsställningar, vilket garanterar ett bättre utfört arbete och kan också leda till att man sparar in pengar.

Vad är byggnadsställningar och vilka typer finns det?

Byggnadsställningar är tillfälliga konstruktioner, som sätts upp vid ombygge eller nybygge för att underlätta arbete på olika höga, höjda nivåer. Vanligtvis är byggnadsställningar gjorda av stål alternativt aluminium, vilket av de två beror på vad byggnadsställningarna ska användas till. Stål är till exempel tyngre och är därför mer passande vid arbeten som sker på högre höjder. Aluminium är det lättare materialet och är lämpligast till mindre arbeten. Det finns även två olika varianter av byggnadsställningar som är bland de vanligaste att använda. Dessa kallas för modulställningar och rörställningar. Den sistnämnda, förställningen, är den vanligaste typen att använda och också den traditionella. När man konstruerar en förställningen så byggs nivåerna på steg för steg genom att rör av aluminium eller stål sätts ihop. Rörställningen används framför allt till lite lägre byggnadsställningar. För högre byggnadsställningar så brukar istället modulställningen vara det säkrare alternativet, vilket trots högre höjder behåller sin flexibilitet när det gäller konstruktion och design på själva byggnadsställningen. Till skillnad från rörställningar så byggs modulställningar kring en ramställning, och till exempel så kan ett trapptorn byggas på marken för att sedan monteras fast på modulställningen med hjälp av en lyftkran. Oavsett vilken typ av byggnadsställning man är i behov av, så finns det experter i Vänersborg som kan hjälpa en att hitta rätt!

Snickare i Stockholm känner historiens vingslag

Snickare i Stockholm känner historiens vingslag

Snickaryrket är ett av de allra äldsta i världen och har existerat sedan urminnes tider. Ända sedan vi människor upptäckte att trä är en råvara som det finns gott om på vår planet, har vi letat efter nya sätt att med hjälp av denna resurs bygga bostäder, skepp, vapen och mycket annat. Dagens moderna snickare i Stockholm kan därför känna stor stolthet i sitt yrke och även känna historiens vingslag. För ända sedan antiken har denna yrkesgrupp spelat en viktig roll i samhället. Läs djupare i ämnet via denna länk.

Snickaryrkets historia – från stenåldern det moderna Stockholm

En snickare är per definition en yrkesman som ägnar sig åt att kapa, sammanfoga och på andra sätt arbeta med trä. Detta kan göras på en mängd olika sätt. En snickare i Stockholm kan till exempel ägna sig åt att bygga altaner och terrasser i huvudstaden, eller åt andra – i vissa fall betydligt större (eller mindre) byggnationer.

Faktum är att snickaryrket nästan är lika gammalt som människans vistelse här på Jorden. De första tecknen på snickerier härstammar nämligen från stenåldern, då den tidens människor formade trä med hjälp av stenverktyg. Senare kom egyptierna att bygga möbler och andra föremål med hjälp av trä och kopparverktyg.

Även vikingarna var kända för att vara skickliga snickare – de byggde skepp i trä med vilka de upptäckte världen och blev en kraft att räkna med. Den romerske kejsaren Karl den store skulle också komma att spela en viktig roll i utvecklandet av snickaryrket i Europa. Tack vare hans reformer kunder denna ädla konst vidareutvecklas med fokus på kultur och arkitektur.

Än idag är snickaryrket viktigt

En sak som få känner till är att de första slotten och kyrkorna i norra Europa faktiskt inte byggdes i sten utan istället i trä. Dagens snickare i Stockholm ägnar sig dock inte åt att uppföra slott i den bemärkelsen – de bygger istället storslagna villor och andra majestätiska byggnader och tillbyggnationer.

Idag arbetar snickare såväl inomhus som utomhus på en rad olika projekt. Till skillnad från sina föregångare har de tillgång till mer moderna och effektiva verktyg som inte bara kan skära i trä utan även i plast, fiberglas och andra material.