Bergvärmeinvesteringen som ger avkastning

Många svenska villaägare oroar sig över skenande elpriser och letar efter alternativa sätt att värma upp sina bostäder. En populär värmekälla är bergvärme, men bergvärmens kostnad avskräcker vissa bostadsägare från att ta steget över till en mer hållbar energilösning. Och visst kan den initiala kostnaden för bergvärme vara relativt stor, men hur pass omfattande är den egentligen? Och hur lång tid tar det innan investeringen lönar sig?

Det finns ingen anledning att gå som katten kring het gröt – bergvärme har en kostnad som är ganska framtung. Att installera denna källa för uppvärmning kostar i regel omkring 100 000 till 150 000 kronor. Detta är den totala kostnaden för bergvärme varav bergvärmepumpen står för lite drygt halva kostnaden och borrningen ungefär en tredjedel. Själva installationen utgör alltså ungefär 10 procent av den totala kostnaden. Värt att notera är att den sammanlagda kostnaden naturligtvis är större om det rör sig om en mer storskalig installation.

Så får du tillbaka bergvärmens kostnad över tid

Det finns alltså en ganska stor initial kostnad för bergvärme. Men faktum är att du över tid får tillbaka bergvärmens kostnad med råge och kan få en väldigt god avkastning på ditt investerade kapital. Så hur är detta möjligt, undrar du troligen.

Det kan ta mellan omkring 4 till 15 år att att tjäna in kostnaden för bergvärme jämfört med att fortsätta använda nuvarande metod för uppvärmning. Exakt hur lång tid det tar varierar förstås beroende på hur du idag värmer upp din bostad och hur stor din energiförbrukning egentligen är. Det kan krävas en hel del räkenskaper och professionell rådgivning att fastställa precis hur stora besparingar du kan göra på att gå över till bergvärme och när kostnaden för installationen kommer att vara intjänad av de minskade energikostnaderna.

Så är det värt att investera i bergvärme? Det beror förstås lite på men du kan tänka så här:

 • Bergvärmens kostnad är lägre om du har en mindre fastighet. Å andra sidan är även den totala kostnaden för uppvärmning lägre.
 • Det kostar mer att installera bergvärme i en större fastighet. Samtidigt kan du spara mer pengar i kronor och ören på de löpande utgifterna som minskas.
 • Ta gärna hjälp av en professionell rådgivare eller begär offert från leverantörer av bergvärme för att bena ut kostnaden. Ofta lönar det sig i slutändan att gå över till denna metod för uppvärmning.

Stambyte enligt stambytesföretag i Stockholm

En erfaren VVS-firma i Stockholm berättar mer om att göra stambyte på sin hemsida. I den här texten återger vi de viktigaste delarna av texten, med rubriker som:

Planering är A och O för ett stambyte, enligt rörfirman i Stockholm

Som med många andra byggrelaterade projekt i hemmet är planering A och O för ett gott resultat. Rörfirman i Stockholm menar att planeringen är en förutsättning för att ett stambyte ska lyckas. Som viktigast är det om det gäller till exempel en företagsbyggnad eller ett fastighetshus, där ett stort antal människor påverkas av hur arbetet utförs.

Projektet i sig är mycket omfattande och görs inte över en natt. Med ordentlig planering kan man se till att det går så smidigt som möjligt för alla som berörs av arbetet. Om fastighetsägaren själv inte har planerat för ett stambyte, kan det behöva göras akut. Det här leder i sin tur att rörfirman inte kan göra en särskilt god planering, vilket får konsekvenser för arbetet och de boende i fastigheten (eller de arbetande i företagsbyggnaden).

Vad innebär det egentligen?

Kort sagt innebär ett stambyte att man går in och byter ut (oftast) samtliga rör och stammar som sitter i tak, golv och väggar. Det innebär att rörfirman behöver riva för att komma åt dem. Eftersom livslängden på tätskikt är 30 år, passar många fastighetsägare på att låta rören bytas med samma intervall – tätskikten kommer ändå att rivas upp.

Det innebär också att många väljer att renovera i samma veva. Med ett traditionellt stambyte är det i princip ett måste. Om rören bara ska renoveras krävs som regel ingen rivning, och det är därför inte heller nödvändigt med en renovering efteråt. Men det är en helt annan process än att faktiska byta rören och stammarna.

Alla fastigheter har behov av det

Rörfirman i Stockholm konstaterar att alla fastigheter har behov av att byta rör och stammar med jämna mellanrum. På sin hemsida skriver de att bytet bör ske mellan vart 40:e och 60:e år. Andra menar att det kan behöva göras med så täta intervaller som vart 30:e år. Hur långa eller korta intervall som kan gå mellan bytena beror i hög grad på hur rören har tagits om hand.

 

Överfallslarm och andra larm för butiker

Vilka överfallslarm och bevakningssystem finns för butiker och vilken säkerhet skapar de? Här presenteras de vanligaste säkerhetsprodukterna inom denna kategori.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm, och tydliga dekaler, kan risken för inbrott minskas. Det kan inte helt uteslutas men framförallt kan ”spontana” inbrott avvärjas i tid. Skulle ett inbrott ske kan utryckning med väktare minimera inbrottets omfattning.

Beroende på var butiken är belägen, och dess utformning, behöver olika slags inbrottslarm användas. Framförallt avgörs detta utifrån om butiken ligger på markplan eller inte.

Inbrottslarmet kan även kombineras med ”röklarm”. Det innebär att tjock rök pumpas ut i lokalen om inbrott skulle ske. Det innebär därmed att det är extremt svårt att fortsätta genomföra inbrottet för att stjäla saker.

Överfallslarm

Överfallslarm används både vid överfall och när hotfulla situationer uppstår. Mycket ofta har larmet flera ”nivåer” av möjlighet till larm. De anställda kan exempelvis skicka så kallat ”Tyst Larm”eller välja att enbart larma till sina kollegor.

Övervakningskamera

Med en övervakningskamera ges extra trygghet utifrån flera punkter:

 • Minskat antal stölder

En övervakningskamera kan ha en proaktiv effekt – med andra ord att den avskräcker från stölder.

 • Ökad säkerhet vid överfall

Om butiken har ett överfallslarm kan detta även vara kopplat till butikens övervakningskamera. Därmed kan larmoperatörerna direkt se vad som händer i butiken om överfallslarmet aktiveras. En del kameror har även en kommunikationsfunktion. Det innebär att operatören kan prata via kamerans högtalare och därmed berätta att exempelvis hjälp är på väg.

Brandlarm

Brandlarm bör finns i alla butiker. Om dessa butiker däremot ligger inom en galleria kan det eventuellt ingå brandlarm i de befintliga lokalerna. Detta eftersom fastighetsägaren har ett visst juridiskt ansvar för brandförebyggande åtgärder.

Driftlarm

Det är inte bara via brand eller inbrott som stora ekonomiska värden kan förloras. Det kan även uppstå om kyldiskar går sönder eller värmesystemet överhettas. Genom att mäta olika värden, med ett driftlarm, kan väktare snabbt ta sig till platsen om larmet aktiveras. Dessa kan i ett första läge agera själv för att åtgärda problemet. Är det däremot fel av svårare karaktär kan de ringa efter hjälp från hantverkare (oftast med jour-avtal).

Driftlarm är vanligare på industrier och fastigheter men förekommer även till viss del hos butiker. Detta framförallt om de har värdefulla produkter som kan förlora sitt värde om exempelvis en frys skulle sluta att fungera.

Boka flyttfirma för snabbare flytt

En flytt är ett stort projekt och inte helt sällan ett stressande sådant. Det är mycket att stå i och svårt att få både tid och kraft att räcka till och därför kan det vara värt att anlita hjälp där det finns möjlighet. Här kan du läsa mer om att anlita en flyttfirma. – Alltifrån hur du hittar en flyttfirma till vad som är bra att tänka på.

Därför är det värt att anlita flytthjälp

Att flytta kan som tidigare nämnt vara otroligt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Dels är det mycket som ska göras innan själva flytten kan äga rum och dels är det både krångligt och tungt att bära både möbler och flyttkartonger. Man kanske inte tror att det blir sån stor skillnad av att anlita en flyttfirma men tänk bara tanken på att slippa bära hela bohaget fram och tillbaka mellan bostäder och fordon – det kommer spara dig både tid och kraft till annat. I Sverige finns flytthjälp att få, naturligtvis i utbyte mot en summa pengar, men det finns också många fördelar med att lämna över jobbet till någon annan.

Hitta flyttfirma

Ska du flytta till, från eller inom Sverige är det i din stad du ska leta din flyttfirma. Ett alternativ är att fråga personer som du känner som nyligen har flyttat om dom kan rekommendera (eller inte rekommendera) någon tillgänglig flyttfirma.

Ett annat sätt är att söka på nätet, som precis som vid många andra tillfällen är ens bästa vän när det kommer till att hitta saker. För att hitta den perfekta flyttfirman kan det vara en god idé att be om både referenser och offerter från några olika aktörer, så att du sedan kan jämföra i lugn och ro.

Att tänka på inför flytt

Även om du anlitar någon av dom flyttfirmor som finns i din stad kanske du vill packa dina kartonger på egen hand (man kan dock få hjälp även med detta om man vill). För att underlätta både för dig själv och ”flyttgubbarna” finns några bra tips inför flytten. Det första är att rensa bort så mycket som möjligt innan, så att inga onödiga saker flyttas med till det nya boenden. Andra smarta tips är:

 • Packa inte för tungt
 • Packa efter kategorier eller rum
 • Märk kartongerna

Trädgårdsdesign i Stockholm, ett prisexempel

Genom att boka en trädgårdsarkitekt för trädgårdsdesign kan trädgården både bli mer funktionell och estetiskt tilltalande. Vad kostar det? Följande exempel är från en trädgårdsarkitekt i Stockholm.

 • Lilla Designpaket
  I det ”Lilla designpaketet” ingår ett hembesök där trädgårdsarkitekten kommer hem till kunden för att diskutera olika lösningar och se på vilka förutsättningar som finns. Utifrån samtalet skapas sedan en moodboard (ett slags collage) där växter, grusgångar, stenpartier och annat presenteras rent visuellt. Om kunden känner att det är rätt kommer arkitekten att skapa en komplett trädgårdsritning. Nu blir det exakt skalenligt och tydligare hur trädgården ska planeras gällande både funktion och struktur. Ritningen är i svartvitt och med mått nämnda. Det innebär att ritningen sedan kan användas i kontakt med vilken trädgårdsarkitekt som helst varpå de kan utföra det arbetet inom trädgårdsdesign för att överföra ritningen till verklighet. Under arbetet att skapa ritningen har arkitekten kontakt med kunden 1 – 2 gånger för att följa upp tankar och idéer. Priset för trädgårdsdesign via lilla paketet är 25 000 kr.
 • Stora Designpaketet
  Det som tillkommer i val av stora designpaketet är växtlista, markplaneringsritning samt en illustrativ 3D-ritning som illustrerar delar av trädgården. Detta för att skapa en ännu tydligare bild av hur det kommer att bli, vilket kan behövas vid mer avancerade arbeten. Växtlista är en sammanställning av de växter som är planerade att användas inom trädgården. Priserna är från ett företag som är verksam i Stockholm. De anger även att det i priset ingår resa inom Stockholm. Vid arbete i andra städer kan eventuellt resekostnad tillkomma.

Välja företag för trädgårdsdesign i Stockholm

Då det finns flera som erbjuder trädgårdsdesign i Stockholm finns möjligheten att jämföra deras utbud, priser och tjänster. Men framförallt kontrollera deras kompetens och referenser.

Trädgårdsdesign – kan utföras av alla…
Då det inte finns någon lag som säger att enbart trädgårdsarkitekter får utföra trädgårdsdesign kan ”vem som helst” erbjuda detta. Välj en trädgårdsarkitekt då den personen då har dokumenterad kunskap inom området.

Du har ingen ångerrätt
Vid köp av produkter finns alltid en ångerrätt – men det gäller inte tjänster. Har du skrivit på ett avtal för trädgårdsdesign så det detta avtal som gäller. Det är därmed viktigt att läsa igenom avtalet noga innan och välja trädgårdsarkitekt med omsorg.

Funderat på att bygga en infraröd bastu?

Funderat på att bygga en infraröd bastu?

I Sverige är vintern kall, lång och mörk. Många åker till sydligare breddgrader för att komma undan den outhärdliga kylan här uppe i norr. Men det är inte alltid som man har tid att flyga flera timmar bort bara för att få känna på lite värme. Varför inte förflytta värmen till dig? Bygga en infraröd bastu blir allt vanligare i Sverige. Om det inte är till hemmet så kanske det passar till stugan på landet eller liknande. Att hoppa i sjön mitt i vintern och sedan springa in i bastun är inte bara en del av den nordiska kulturen, det uppiggande också.

Hälsosam njutning

Den infraröda bastun blir allt mer populär bland svenskarna. Inte bara är den lika lätt att bygga/ montera som den traditionella bastun, infraröd strålning har visat sig vara hälsosammare. Infraröd strålning används inom olika typer av rehabiliteringar och kurer. Strålarna har en mer djupgående effekt på huden som i sin tur förbättrar blodcirkulationen i kroppen. Det har även kommit fram att man förbrukar mycket fler kalorier i en infraröd bastu än i en torr bastu eller ångbastu.

Att bada bastu är något som gör alla gott. Det har många liknelser med att träna. När man svettas så skickar kroppen ut massor av toxiner som den inte längre behöver. Kom ihåg att dricka vatten och att följa reglerna på hur länge man ska sitta i en bastu. Det kan bli farligt om man inte är försiktig.

Fördelar med att bada bastu

 • Bra för muskler och leder
 • Fräschare hud och reducerade celluliter
 • Förbättrad hjärt-kärl-kondition
 • Avkopplande och stressminskande
 • Avlägsnar gifter från kroppen
 • Stärker immunförsvaret

Andas i lugn och ro med infraröda strålar

Ytterligare fördel med en infraröd bastu är att det blir det lättare att andas i bastun tack vare strålningen. Att andas i en bastu kan vara en vansklig sak om det blir för varmt. Luften känns tung och syrefattig. 60 grader i en infraröd bastu känns mycket lättare och behagligare på grund av att strålarna är mer djupgående i huden än vad temperaturen kan åstadkomma i en vanlig bastu.

Ur en miljöaspekt så segrar även den infraröda bastun eftersom den är bra mycket energisnålare än de andra alternativen på marknaden. Vilket i sin tur gör den billigare i drift.

Bra att veta om trädfällning

Att fälla träd är en konst och är inget man bör ge sig på om man inte har rätt kunskaper och rätt utrustning. Man bör också veta att en trädfällning inte bör genomföras om den inte absolut är nödvändig, och då ska den också ske vid rätt tid. Det finns alltså en hel del man måste känna till för att genomföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt. Här kan du läsa mer.

Rätt tid för trädfällning

Dom flesta känner inte till att det finns rätt och fel tider på året för att genomföra trädfällning. Kanske gissar dom flesta att sommaren är en bra tid eftersom träden är lättåtkomliga då, men faktum är att det är den sämsta tidpunkten. Detta beror på att träden är extra känsliga då, på grund av att dom är fyllda med sav. 

Under vinterhalvåret står träden däremot i vila, och det är då lämplig att fälla om det behövs. Januari och februari är två månader då det är optimalt att genomföra en trädfällning, även om det innebär att man får handskar med både snö och is.

Vem har rätt att fälla träd?

Som privatperson har man rät att fälla träd på den egna tomten men även om det är tillåtet finns anledning att tänka efter innan man påbörjar arbetet. Ett träd kan inte bara fällas hur som helst, utan man måste ta hänsyn till fallriktning, trädets storlek och om det finns några hinder i omgivningen. Dessutom är det viktigt att man känner till rätt teknik, som ofta innefattar ett så kallat riktskär samt ett fallskär.

Att genomföra en trädfällning utan rätt kunskaper kan få förödande konsekvenser och är man minsta lilla osäkert bör man anlita hjälp istället för att ge sig på det på egen hand.

Nödvändig utrustning

Vid trädfällning är det inte bara viktigt att ha goda kunskaper, utan även rätt typ av utrustning. För mindre träd kan man klara sig på en ordentlig bågsåg eller en yxa, men för fällning av större träd behövs en motorsåg. Dessutom bör man se till att utrusta sig med följande:

 • Brytjärn
 • Arbetshandskar
 • Skor eller stövlar med stålhätta
 • Hörselskydd
 • Hjälp med visir
 • Rejäla arbetskläder

Saknar du något så se till att införskaffa – eller låt bli att genomföra trädfällningen på egen hand.

Vilka är Spiratek?

Spiratek är ett företag från Härnösand som arbetar med solceller, vars främsta fokus är att leverera solcellsanläggningar i Västernorrlands län. Spiratek verkar till exempel i Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå, Sollefteå, Örnsköldsvik och Kramfors. På sin hemsida påpekar de dock att även andra områden i landets nordligare delar är intressanta.

Målet för Spiratek

Spirateks mål är att göra det så simpelt som det bara går för deras kunder att skaffa solceller och att komma igång med produktion av solel. I och med att de är baserade i samma region som de arbetar i, ska de alltid kunna vara sina kunder. Målgruppen innefattar såväl företag som privatpersoner, och de erbjuder allt från planering och projektering, till driftsättning och att installera utrustningen.

Det ska kännas tryggt att vara kund hos dem

Innan en offert lämnas, så kommer de att göra ett besök hos dig. Detta för att se till att du får den solcellsanläggning som just passar din fastighet och dina mål bäst. Exempel på faktorer som de tittar närmare på är som följer:

 • Snö
 • Skuggning
 • Vindlast

Dessa faktorer kan variera en hel del från fastighet till fastighet. Således kan det krävas specialanpassning för att solproduktionen ska kunna ske till sin fulla potential. Under besöket är ett gott tillfälle att prata mer med Spiratek, om dina önskemål och funderingar.

Från början till slut

Företaget gör allt jobb – från början till slut – utan att du behöver involvera dig, om du inte så önskar. Moment som att bygga ställningar, montera solpaneler, dra kablar, installera el och anmäla byte av mätare till nätleverantören sköts av firman. Som många känner till kan man ofta ha rätt till offentligt stöd när man installerar solceller. Den som vill ansöka om detta kan få hjälp av Spiratek att skicka in blanketter och säkerställa att dokumenten ser bra ut. Det kan vara ganska långa handläggningstider, vilka kan bli ännu längre om man behöver komplettera uppgifterna. Därför kan det vara bra att ta hjälp med detta om man känner sig osäker.

Begär offert på hemsidan

Om du vill veta mer om dina möjligheter att skaffa solel, finns det möjlighet att göra en offertförfrågan direkt genom deras hemsida. Spiratek jobbar med trygghetsgaranti.

Lycka till att komma igång med solel hemma hos dig eller hos ditt företag!

Innan du väljer att byta fönster i Västerås

Är era fönster gamla och i behov av renovering – eller behöver de bytas? Att byta fönster resulterar en relativt stor kostnad vilket innebär att man bör ta in offerter och planera arbetet i god tid. Innan du väljer att byta fönster – detta kan du tänka på om du bor i Västerås.

Få flera prisförslag på att byta fönster i Västerås

Är det bara ett enda fönster som behöver bytas eller ska det bytas på hela bostaden? Är det ett större fönsterbyte kommer kostnaden bli ganska stor och det är därmed viktigt att ta in offerter från flera företag. Enklaste vägen är att googla efter ”Byta Fönster Uppsala” och därmed få fram ett flertal byggföretag som har denna inriktning.

 • Be om offert från flera företag
 • Var noga med att lämna samma förfrågan till alla
 • Låt inte enbart priset avgöra vilken offert som ska väljas

Kontrollera krav på bygglov

Innan du påbörjar ett fönsterbyte bör du alltid kontrollera om det krävs bygglov. Är du osäker kan en bygglovshandläggare på Västerås kommun kontaktas som kan svara på eventuella frågor inom ämnet.

Undersöka om renovering är ett alternativ

Behöver ni verkligen byta fönster? Det kanske är ett alternativ att renovera nuvarande fönster för att därmed hålla nere kostnaden och ge dem längre livslängd. Inför en offert behöver byggföretaget komma hem till dig och se på förutsättningarna. De kan då även granska dina nuvarande fönsters kvalité och ge råd om vilken lösning som är bäst.

Kommunicera till lägenhetsinnehavarna (BRF & Hyresfastighet)

Ska ni byta fönster inom en bostadsrättsförening eller i en stor hyresfastighet? I så fall bör det även läggas stor vikt vid kommunikationen till de som bor i dessa lägenheter. Har styrelsen i en förening eller fastighetsägaren bestämt att fönsterbyte ska ske kan i princip inte lägenhetsinnehavarna motsäga sig detta. Men med god kommunikation och information underlättas arbetet betydligt. Välj gärna ett företag i Västerås som är specialiserad på att byta fönster på dessa fastigheter då de även kan hjälpa till med rätt information till de boende.

Oftast kan man bo kvar under själva renoveringen men man bör vara medveten om vad som väntar med hantverkare 7 – 16 och kyligare rum. Det är framförallt frågor kring detta som de boende brukar komma med.

Allt du behöver veta om avloppsrenovering

Stopp, läckage eller andra problem med avloppet? Då kan en avloppsrenovering vara på sin plats. Men vad är det och hur mycket kostar det? I texten nedan kan du läsa mer om avloppsrenovering och vad det innebär.

Vad innebär avloppsrenovering?

Avloppsrenovering kallas även för relining och innebär kort och gott att avloppsrören lagas och renoveras – från insidan. Ett nytt skikt läggs på inuti rör och ledningar vilket gör att skador och sprickor inte längre är något problem. En avloppsrenovering, eller relining, kan även användas för att fräscha upp systemet för att öka på livslängden, och därmed skjuta ett omfattande stambyte många år in i framtiden.

När kan man ha användning av det?

Det finns många tillfällen då en avloppsrenovering kan vara ett bra alternativ. Om man till exempel upptäckt ett mindre läckage till följd av spricka eller på annat sätt skadade ledningar räcker det oftast med en renovering. En förutsättning är dock att systemet inte är allt för gammalt eller i allt för dåligt skick, för då kan det vara bättre att genomföra ett riktigt stambyte istället.

Den man anlitar kommer dock kunna avgöra vilken metod som är bäst, just utifrån skick och eventuella skador – då man såklart börjar med att lokalisera fel och brister för att kunna veta hur man ska åtgärda dessa på bästa sätt.

Hur mycket kostar det?

Hur mycket det kostar att renovera sina avloppsledningar avgörs av flera olika saker. För det första kan det ha betydelse vilken firma man anlitar då priserna mellan dessa kan skilja sig. Det som dock främst avgör priset är hur omfattande arbetet kommer att bli. Gäller det en enstaka skada eller behöver hela systemet fräschas upp?

Saker som påverkar priset:

 • Material
 • Metod
 • Tidsåtgång/omfattning

Varje avloppsrenovering som genomförs är unik och det är därför svårt att ange ett exakt pris. För den som är nyfiken och i behov av en renovering är det enklaste sättet att be om offerter hos några olika firmor. Räkna med att betala någonstans mellan 120 000 – 250 000 kronor.

Kan man renovera avloppen på egen hand?

Nej, att renovera avlopp på egen hand är inte att rekommendera. Det behövs både kunskap och rätt typ av utrustning så om en avloppsrenovering är aktuell bör alltid en yrkeskunnig kontaktas.