Städfirma hanterar varje situation

När man tänker på städfirmor tänker man oftast att de utför arbete såsom hem- och kontorsstädning. Det gör de absolut, men det finns också andra typer av städtjänster man kan få hjälp med från en städfirma. Några av dessa är fönsterputs, desinficering och byggstäd men man kan även få hjälp med städ i utemiljö, golvvård och sanering. För att förklara hur städfirmor jobbar med detta behöver man först gå igenom vad de olika städtyperna innebär.

Städ i utemiljö

Även utanför ett hus eller en byggnad finns det miljöer som kan upplevas som ovårdade och ostädade om man inte kontinuerligt tar hand om dem. Det kan handla om gräsklippning, krattning, sopning och klottersanering. Detta glöms ofta bort men är en stor del av helhetsintrycket ett hem eller företag ger sina besökare. Städ i utemiljö innebära ofta krävande fysiskt arbete, men det finns faktiskt städfirmor som hjälper till även med denna typ av städning.

Golvvård

I ett hem eller en lokal kan det finnas många olika typer av golv, och det kan vara svårt att hålla koll på hur man bäst sköter om alla dessa. Genom en bra städfirma kan man få hjälp att behandla dessa golv och rengöra dem. Nya metoder kommer hela tiden, och därför bör man använda sig av en städfirma som kontinuerligt arbetar med moderna lösningar.

Sanering

För att utföra olika typer av saneringar behövs ofta professionell kunskap och dyr utrustning. Därför är det en mycket god idé att ta hjälp av en städfirma då man vill utföra denna typ av städning. Det kan handla om allt från sanering av gifter såsom PCB och asbest, till borttagning av klotter.

Se till att städfirman är miljövänlig och seriös

Något av det viktigaste då man ska välja sin städfirma är att se till att den är seriös gentemot både kunder och anställda och att den bryr sig om miljön. Man kan se över att städfirman följer dessa punkter för att vara säker på att den är professionell:

 • Svanenmärkt – Om städfirman är svanenmärkt kan man veta säkert att den följer särskilda regler som ser till att minska negativ miljöpåverkan.
 • CSR-A rbete – Ett aktivt arbete med CSR betyder att städfirman värnar om sin personal och tar ett samhällsansvar i sitt arbete.
 • Certifierat företag – Om man ser till att städföretaget är certifierat och auktoriserat så minskar man risken att det är oseriöst.
 • Resultatgaranti – Ett städföretag med resultatgaranti lovar sina kunder ett gott resultat. Det betyder att man som kund ska bli nöjd för att tjänsten ska räknas som tillhandahållen.

Anlita Lisana för din källarrenovering

Har du en källare som i dagsläget bara består av ett betonggolv och fyra väggar? Källaren må kanske inte se mycket ut för världen i sin nuvarande form. Men genom att renovera den kan du använda den till så mycket mer än enbart förvaring. Dessutom kan du öka värdet på din bostad genom en ordentlig källarrenovering. Och när det är dags att renovera ett rum i bostaden är det Lisana bygg och badrum du bör kalla in!

Lisana är nämligen experter på renoveringar av olika slag. De kan hjälpa dig med allt från att isolera väggarna i källaren till att lägga ett nytt golv i densamma. Med ganska enkla medel kan din tråkiga källare förvandlas till ett andra vardagsrum eller ett gästrum. Innan du sätter igång med renoveringen kan det dock vara värt att vidta vissa åtgärder.

Att göra i källaren innan Lisana renoverar den

Har du bestämt dig för att renovera din källare och är nu redo att kalla in kavalleriet? Innan du gör slag i saken och kontaktar Lisana med dina renoveringsplaner kan det vara värt att förbereda för arbetet. Detta för att säkerställa att inga problem uppstår längre fram i renoveringsarbetet.

Därför bör du:

 • Rensa i källaren. Innan källaren förvandlas till en regelrätt byggarbetsplats bör den rensas på tillhörigheter och bråte. Därför bör du börja med att rensa i källaren och frigöra utrymmet från alla föremål som sitter löst.
 • Gör ett fukttest. Det kan också vara en bra idé att göra ett fukttest i källaren. Genom att göra detta kan du ta reda på huruvida det finns fukt där nere eller inte. Du vill ha ett torrt och trevligt utrymme i din källare oavsett vad du har tänkt använda utrymmet till.

Därefter kan du med fördel kontakta Lisana för att diskutera ditt renoveringsbehov med dem. Sedan är det bara att luta sig tillbaka och låta dem göra vad de gör bäst!

Nästa steg efter renoveringen

När du väl har förvandlat källaren till en fullt renoverad nedervåning är det dags att gå vidare med förvandlingen. Det är nu dags att bestämma hur du ska inreda hela detta nya utrymme i din bostad och vad du ska använda det till!

Då är du i behov av en markbädd

Om din mark inte har de förutsättningar som krävs för en infiltration är du i behov av en markbädd istället. Det kan till exempel vara så att marken består av tät lera som då är i behov av ett utlopp eftersom marknaden inte kan avleda allt vatten. Det kan också vara så att det ligger en dricksvattentäkt i närheten av din fastighet vilket omöjliggör en infiltration. En markbädd är en av tre tekniker med markbaserad rening, det vill säga att de renar med hjälp av marken. Den fungerar ungefär på samma sätt som en infiltrationsanläggning men det finns vissa skillnader:

 • Med en markbädd skapas de bästa förutsättningarna för att reningen ska fungerar på ett optimalt sätt.
 • Eftersom den har ett utlopp till skillnad från infiltration är det enklare att leda bort det renade vattnet till en lämplig plats.

Att ha en markbädd är en beprövad metod. Fördelarna med en sådan är att det är driftsäkert och det är en relativt låg investeringskostnad. Om det är en variant med tät botten är det också en mindre risk för förorening av grundvattnet.

Anlita en fackman för installation av markbädd

När du ska anlägga en markbädd är det viktigt att du tar hjälp av en fackman vid installationen. Den behöver inte bara vara effektiv utan även vara rätt dimensionerad. Detta är svårt att göra på egen hand. En fackman kan även hjälpa till med att ge råd och tips för vidare hantering efter installationen. Visste du till exempel att du behöver ha en fungerande snöröjning på vintern för att markbädden ska fungera optimalt?

En markbädd kommer att kosta pengar, det är inget att sticka under stolen med. Men med rätt dimensioner kommer du åtminstone inte att få betala mer än vad du behöver, vilket kan vara fallet om du själv räknar och det blir fel. Dessutom behöver du kontakta entreprenören eller din hemkommun för att ta reda på vilka regler kring dessa produkter som gäller specifikt för dig. Det kan nämligen vara så att det finns andra faktorer som kan påverka som till exempel skyddsnivå.

Därför bör du köpa grus och få det levererat

Att köpa grus till trädgårdsprojekt och andra utemiljöer kan vara ganska omständligt. För att få det utseende som du eftersträvar behöver du noggrant överväga dina materialval. Dessutom behöver du veta hur mycket av dessa som krävs för att slutföra projektet. Om du är i behov av grus finns det stora fördelar med att köpa det per ton, byggsäck eller kärra och få det levererat.

Fördelarna med att köpa grus med leverans

Dessa är de främsta fördelarna med att köpa grus och få leverans av gruset till ditt hem eller din arbetsplats:

 • Det är mer prisvärt att köpa stora mängder grus.
  Likt fallet är med andra sorters inköp kan du spara en hel del pengar på att köpa grus i bulk. Välj gärna en pålitlig leverantör som kan leverera gruset på det sätt och de mängder som du behöver. Detta alldeles oavsett om du vill göra dina inköp av grus per ton, kärra eller byggsäck. Det finns också fördelar med att välja en lokal leverantör som producerar gruset för egen maskin.
 • Du sparar tid genom att göra större inköp.
  När du gör större inköp av grus på en och samma gång sparar du tid. Allt du behöver göra är att slå en signal eller begära en offert på nätet. Du kan sedan få gruset levererat hem till dig, eller till din arbetsplats om du är företagskund. Det innebär att du inte behöver lägga ner alls mycket tid på att köpa grus. Dessutom slipper du att själv hämta gruset.
 • Få gruset levererat till den plats där det ska användas.
  Grus kan vara ganska omständligt att frakta, i synnerhet när du köper större mängder. Som tur är kan du få det levererat till platsen där det ska användas. Detta oavsett om det är till exempel en byggarbetsplats eller på privat mark.
 • Gruset kan förvaras och användas vid ett senare tillfälle.
  Till skillnad från många andra produkter kan grus enkelt förvaras för att användas senare. Dessutom är materialet väldigt tåligt och okänsligt, vilket gör det lämpligt att köpa i större mängder. Sedan kan du använda gruset när det behövs.

Slipa golven i Båstad

I Båstad finns flera golvföretag som framhäver vikten av att anlita proffs vid golvslipning. Det är inte oväntat eftersom de erbjuder denna tjänst. Men när behöver egentligen proffs anlitas och när kan slipningen genomföras på egen hand? Primärt är det två faktorer som skiljer sig mellan att göra det själv och att köpa in hjälp. Det handlar om kvalitén och kostnaden. Detta i likhet med de flesta andra hantverksarbeten.

Kostnaden – Från 500 kr per dygn

Att hyra en slipmaskin, samt vissa tillbehör, kostar ungefär 500 kr per dygn. Det finns uthyrningsföretag i Båstad som hyr ut allt från mindre slipar och verktyg till minigrävskopor och släp. Det finns även tjänster som innebär att hyra sker av andra privatpersoner. Däremot innebär detta en större risk då någon kvalitetskontroll på de saker som hyrs ut av privatpersoner inte finns. De som vill utföra golvslipning på egen hand kan därmed hyra slip en helg och betala ca 1000 kr.

Att ta in hantverkare för golvslipning kostar ca 500 kr per timme. Eftersom det tar ett par timmar så kommer kostnaden att hamna på ett par tusenlappar. Detta självklart beroende på hur stort golv som ska slipas. Flera företag i, och omkring, Båstad anger pris per kvadratmeter vilket gör det enklare för kunden att räkna ut ett pris.

Kvalitén – Från halvbra till bra

Golvslipning är inte svårt – att få det snyggt är däremot svårt. Om det ska utföras själv eller inte beror därmed till stor del på vilket resultat som önskas.

 • Missfärgning på golvet i källaren
  Källaren är knappast det ställe som prioriteras gällande estetik. En ”halvbra” golvslipning kan även döljas med en matta och kommer sällan påverka priset vid eventuell försäljning. Det viktiga är att prova sig fram sakta med den slipmaskin som är hyrd. Helst av allt på ett ställe där det inte syns så mycket för att känna sig för hur maskinen fungerar.
 • I mitten av vardagsrummet eller på köksgolvet
  Ska golvslipning genomföras själv krävs kunskap! Risken är annars stor att en ytterligare kostnad uppstår – när golvföretaget ordnar till skadorna som uppstått.

Vad kostar golvslipning i Båstad?

Allt för många väljer att slipa golvet själv för att de anser att hantverkarna är för dyra. Detta utan att veta vad kostnaden skulle bli och dessutom utan att räkna med ROT-avdraget.

Mät ytan som ska slipas, kontakta ett eller fler företag om hanterar golvslipning i Båstad för offert. Ställ detta mot att hyra slipmaskin själv och genomföra jobbet.

Attefallshus har flera fördelar för tomtägare

Attefallshus är en sorts byggnad som närmast kan liknas vid ett komplementbostadshus. Som tomtägare får du nämligen uppföra ett sådant hus utan bygglov. Förutsättningen för detta är att det redan finns en befintlig bostad på tomten med bygglov.

Ett Attefallshus kan användas till en rad olika ändamål. Du kan till exempel använda det som en permanentbostad. Andra användningsområden inkluderar gäststuga, förråd eller garage. Men även om användningen uppenbarligen är mångfacetterad vill vi belysa de fördelarna som det för med sig att uppföra ett sådant hus.

Fördelarna med Attefallshus

Det finns förstås såväl för- som nackdelar med att uppföra ett Attefallshus. Vi känner dock att fördelarna vida över nackdelarna och av denna anledning väljer vi här att fokusera på de positiva aspekterna.

Dessa är de främsta fördelarna som vi ser:

 • Attefallshus kan byggas utan bygglov. Ja, du läste rätt – det krävs inget bygglov för att du ska få bygga ett Attefallshus. Detta förutsätter dock att du redan har ett bostadshus på tomten. Det nya lilla huset ses då som ett komplement till din ordinarie bostad.
 • Du kan få ett sprillans nytt hus levererat till din tomt. Idag finns det leverantörer som låter dig beställa ett nyckelfärdigt hus och sedan få det levererat till tomten. Med hjälp av en lyftkran kan huset enkelt placeras på exakt den plats på din tomt där du vill ha det. Du behöver med andra ord inte lyfta ett finger för att få huset på plats.
 • Vissa nyckelfärdiga Attefallshus har ett loft. Ett hus av detta slag får som mest vara 4 meter högt upp till taknocken. Det gör det möjligt att bygga ett loft i huset om man så önskar. Och precis som du kan köpa nyckelfärdiga Attefallshus utan loft kan du även beställa ett som är komplett med loft.
 • Du kan använda Attefallshuset som permanent bostad. Det går att utan större problem få plats med allt som krävs för att kunna använda ett Attefallshus som permanent bostadshus. Vi syftar då på kokvrå, toalett och dusch. Det gör att du kan bo permanent i det lilla huset eller hyra ut det och få en hyresinkomst.

Dessa är bara några av fördelarna med att bygga ett nytt litet hus på tomten. Om du fantiserar lite kan du säkert finna ytterligare fördelar med att upprätta ett Attefallshus!

Bergvärmeinvesteringen som ger avkastning

Många svenska villaägare oroar sig över skenande elpriser och letar efter alternativa sätt att värma upp sina bostäder. En populär värmekälla är bergvärme, men bergvärmens kostnad avskräcker vissa bostadsägare från att ta steget över till en mer hållbar energilösning. Och visst kan den initiala kostnaden för bergvärme vara relativt stor, men hur pass omfattande är den egentligen? Och hur lång tid tar det innan investeringen lönar sig?

Det finns ingen anledning att gå som katten kring het gröt – bergvärme har en kostnad som är ganska framtung. Att installera denna källa för uppvärmning kostar i regel omkring 100 000 till 150 000 kronor. Detta är den totala kostnaden för bergvärme varav bergvärmepumpen står för lite drygt halva kostnaden och borrningen ungefär en tredjedel. Själva installationen utgör alltså ungefär 10 procent av den totala kostnaden. Värt att notera är att den sammanlagda kostnaden naturligtvis är större om det rör sig om en mer storskalig installation.

Så får du tillbaka bergvärmens kostnad över tid

Det finns alltså en ganska stor initial kostnad för bergvärme. Men faktum är att du över tid får tillbaka bergvärmens kostnad med råge och kan få en väldigt god avkastning på ditt investerade kapital. Så hur är detta möjligt, undrar du troligen.

Det kan ta mellan omkring 4 till 15 år att att tjäna in kostnaden för bergvärme jämfört med att fortsätta använda nuvarande metod för uppvärmning. Exakt hur lång tid det tar varierar förstås beroende på hur du idag värmer upp din bostad och hur stor din energiförbrukning egentligen är. Det kan krävas en hel del räkenskaper och professionell rådgivning att fastställa precis hur stora besparingar du kan göra på att gå över till bergvärme och när kostnaden för installationen kommer att vara intjänad av de minskade energikostnaderna.

Så är det värt att investera i bergvärme? Det beror förstås lite på men du kan tänka så här:

 • Bergvärmens kostnad är lägre om du har en mindre fastighet. Å andra sidan är även den totala kostnaden för uppvärmning lägre.
 • Det kostar mer att installera bergvärme i en större fastighet. Samtidigt kan du spara mer pengar i kronor och ören på de löpande utgifterna som minskas.
 • Ta gärna hjälp av en professionell rådgivare eller begär offert från leverantörer av bergvärme för att bena ut kostnaden. Ofta lönar det sig i slutändan att gå över till denna metod för uppvärmning.

Stambyte enligt stambytesföretag i Stockholm

En erfaren VVS-firma i Stockholm berättar mer om att göra stambyte på sin hemsida. I den här texten återger vi de viktigaste delarna av texten, med rubriker som:

Planering är A och O för ett stambyte, enligt rörfirman i Stockholm

Som med många andra byggrelaterade projekt i hemmet är planering A och O för ett gott resultat. Rörfirman i Stockholm menar att planeringen är en förutsättning för att ett stambyte ska lyckas. Som viktigast är det om det gäller till exempel en företagsbyggnad eller ett fastighetshus, där ett stort antal människor påverkas av hur arbetet utförs.

Projektet i sig är mycket omfattande och görs inte över en natt. Med ordentlig planering kan man se till att det går så smidigt som möjligt för alla som berörs av arbetet. Om fastighetsägaren själv inte har planerat för ett stambyte, kan det behöva göras akut. Det här leder i sin tur att rörfirman inte kan göra en särskilt god planering, vilket får konsekvenser för arbetet och de boende i fastigheten (eller de arbetande i företagsbyggnaden).

Vad innebär det egentligen?

Kort sagt innebär ett stambyte att man går in och byter ut (oftast) samtliga rör och stammar som sitter i tak, golv och väggar. Det innebär att rörfirman behöver riva för att komma åt dem. Eftersom livslängden på tätskikt är 30 år, passar många fastighetsägare på att låta rören bytas med samma intervall – tätskikten kommer ändå att rivas upp.

Det innebär också att många väljer att renovera i samma veva. Med ett traditionellt stambyte är det i princip ett måste. Om rören bara ska renoveras krävs som regel ingen rivning, och det är därför inte heller nödvändigt med en renovering efteråt. Men det är en helt annan process än att faktiska byta rören och stammarna.

Alla fastigheter har behov av det

Rörfirman i Stockholm konstaterar att alla fastigheter har behov av att byta rör och stammar med jämna mellanrum. På sin hemsida skriver de att bytet bör ske mellan vart 40:e och 60:e år. Andra menar att det kan behöva göras med så täta intervaller som vart 30:e år. Hur långa eller korta intervall som kan gå mellan bytena beror i hög grad på hur rören har tagits om hand.

 

Överfallslarm och andra larm för butiker

Vilka överfallslarm och bevakningssystem finns för butiker och vilken säkerhet skapar de? Här presenteras de vanligaste säkerhetsprodukterna inom denna kategori.

Inbrottslarm

Med ett inbrottslarm, och tydliga dekaler, kan risken för inbrott minskas. Det kan inte helt uteslutas men framförallt kan ”spontana” inbrott avvärjas i tid. Skulle ett inbrott ske kan utryckning med väktare minimera inbrottets omfattning.

Beroende på var butiken är belägen, och dess utformning, behöver olika slags inbrottslarm användas. Framförallt avgörs detta utifrån om butiken ligger på markplan eller inte.

Inbrottslarmet kan även kombineras med ”röklarm”. Det innebär att tjock rök pumpas ut i lokalen om inbrott skulle ske. Det innebär därmed att det är extremt svårt att fortsätta genomföra inbrottet för att stjäla saker.

Överfallslarm

Överfallslarm används både vid överfall och när hotfulla situationer uppstår. Mycket ofta har larmet flera ”nivåer” av möjlighet till larm. De anställda kan exempelvis skicka så kallat ”Tyst Larm”eller välja att enbart larma till sina kollegor.

Övervakningskamera

Med en övervakningskamera ges extra trygghet utifrån flera punkter:

 • Minskat antal stölder

En övervakningskamera kan ha en proaktiv effekt – med andra ord att den avskräcker från stölder.

 • Ökad säkerhet vid överfall

Om butiken har ett överfallslarm kan detta även vara kopplat till butikens övervakningskamera. Därmed kan larmoperatörerna direkt se vad som händer i butiken om överfallslarmet aktiveras. En del kameror har även en kommunikationsfunktion. Det innebär att operatören kan prata via kamerans högtalare och därmed berätta att exempelvis hjälp är på väg.

Brandlarm

Brandlarm bör finns i alla butiker. Om dessa butiker däremot ligger inom en galleria kan det eventuellt ingå brandlarm i de befintliga lokalerna. Detta eftersom fastighetsägaren har ett visst juridiskt ansvar för brandförebyggande åtgärder.

Driftlarm

Det är inte bara via brand eller inbrott som stora ekonomiska värden kan förloras. Det kan även uppstå om kyldiskar går sönder eller värmesystemet överhettas. Genom att mäta olika värden, med ett driftlarm, kan väktare snabbt ta sig till platsen om larmet aktiveras. Dessa kan i ett första läge agera själv för att åtgärda problemet. Är det däremot fel av svårare karaktär kan de ringa efter hjälp från hantverkare (oftast med jour-avtal).

Driftlarm är vanligare på industrier och fastigheter men förekommer även till viss del hos butiker. Detta framförallt om de har värdefulla produkter som kan förlora sitt värde om exempelvis en frys skulle sluta att fungera.

Boka flyttfirma för snabbare flytt

En flytt är ett stort projekt och inte helt sällan ett stressande sådant. Det är mycket att stå i och svårt att få både tid och kraft att räcka till och därför kan det vara värt att anlita hjälp där det finns möjlighet. Här kan du läsa mer om att anlita en flyttfirma. – Alltifrån hur du hittar en flyttfirma till vad som är bra att tänka på.

Därför är det värt att anlita flytthjälp

Att flytta kan som tidigare nämnt vara otroligt påfrestande, både psykiskt och fysiskt. Dels är det mycket som ska göras innan själva flytten kan äga rum och dels är det både krångligt och tungt att bära både möbler och flyttkartonger. Man kanske inte tror att det blir sån stor skillnad av att anlita en flyttfirma men tänk bara tanken på att slippa bära hela bohaget fram och tillbaka mellan bostäder och fordon – det kommer spara dig både tid och kraft till annat. I Sverige finns flytthjälp att få, naturligtvis i utbyte mot en summa pengar, men det finns också många fördelar med att lämna över jobbet till någon annan.

Hitta flyttfirma

Ska du flytta till, från eller inom Sverige är det i din stad du ska leta din flyttfirma. Ett alternativ är att fråga personer som du känner som nyligen har flyttat om dom kan rekommendera (eller inte rekommendera) någon tillgänglig flyttfirma.

Ett annat sätt är att söka på nätet, som precis som vid många andra tillfällen är ens bästa vän när det kommer till att hitta saker. För att hitta den perfekta flyttfirman kan det vara en god idé att be om både referenser och offerter från några olika aktörer, så att du sedan kan jämföra i lugn och ro.

Att tänka på inför flytt

Även om du anlitar någon av dom flyttfirmor som finns i din stad kanske du vill packa dina kartonger på egen hand (man kan dock få hjälp även med detta om man vill). För att underlätta både för dig själv och ”flyttgubbarna” finns några bra tips inför flytten. Det första är att rensa bort så mycket som möjligt innan, så att inga onödiga saker flyttas med till det nya boenden. Andra smarta tips är:

 • Packa inte för tungt
 • Packa efter kategorier eller rum
 • Märk kartongerna