Eftersom friggebodar klassificeras som ”komplementbyggnad” behövs generellt inte något bygglov vid uppförandet av byggnaden. Man kan däremot inte bara ställa upp en friggebod var som helst på tomten utan att ta hänsyn till andra regler. Detta kan bland annat begränsas av plan- och bygglagen.
En sak att ta hänsyn till är friggebodens storlek och höjd. Man får bygga ett fritt antal friggebodar på tomten utan bygglov. Däremot får den gemensamma golvytan inte vara mer än 15 kvadratmeter. Det kan exempelvis innebära tre mindre bodar på vardera 5 kvadratmeter. Gällande höjd får måttet mellan markytans medelnivå samt taknocken maximalt uppgå till 3 meter.

För att maximera funktionen av friggebodar är det vanligt att man bygger en byggnad på 15 kvadratmeter och med 3 meters takhöjd. Med tanke på höjden kan man skapa ett loft och ändå ha full ståhöjd. Eftersom friggebodar klassas som komplementbyggnad så krävs det även att det finns ett enbostadshus eller tvåbostadshus i samband med friggeboden. Det är till detta hus som friggeboden är ”komplement”. Friggeboden ska då även stå helt fristående och får inte byggas samman med befintliga byggnationer.

Vad är sk. grannintyg?

Ytterligare en sak att tänka på är att det kan krävas grannintyg. Det krävs i det fall som friggeboden placeras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen. Ett grannintyg är ett intyg där grannen godkänner att friggeboden får placeras på den plats som önskas. Intyget gäller löpande oavsett om grannen flyttar och någon annan tar över boendet.

Det kan även finnas krav på utseende. Kravet är nämligen att friggebodar ska ”ha lämpligt utseende”. Det betyder att man bör matcha dess utseende mot andra byggnader på tomten. Är tomten när sjö eller hav bör man även kontrollera vad som gäller gällande strandskyddet. Det kan behövas strandskyddsdispens för att få bygga nära strandkanten. Ska byggnaden stå nära en allmän väg behöver Länsstyrelsen kontaktas. Orsaken är att en friggebod, som placeras på fel plats, kan påverka trafiksäkerheten. Framförallt handlar detta om friggeboden byggs utanför områden som är detaljplanerade. Enklaste sättet att få svar på frågor kring lagar och regler gällande byggnaden är att kontakta byggnadsnämnden i gällande kommun.

Regler vid bygge av friggebodar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *