Relining eller stambyte? Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har någon gång ställt sig frågan. Det finns potentiella för- och nackdelar med båda metoderna – men de är båda mycket bra, givet att rätt metod används under rätt förutsättningar.

Relining eller stambyte? Beror i hög grad på rörens skick

Om fastigheten mår bäst av en relining eller stambyte beror i hög grad på rörens skick. Som regel kan du aldrig gå fel med ett stambyte. Snarare är det en fråga om du kan renovera rören istället för att byta ut dem, och därmed komma undan billigt och bekymmersfritt.

För att rören ska gå att renovera kan de inte vara i för dåligt skick. Är skicket mycket dåligt, är det som regel bättre att göra ett fullständigt stambyte. Nästa gång det är dags för underhåll kan rörrenovering då vara ett alternativ – men det gäller att det inte görs för sent.

Låt göra en inspektion

En rörfirma kan enkelt avgöra om det är en relining eller stambyte som är det bästa alternativet just för dig. Inspektioner görs med kamera för att fastställa skicket – därefter kan ett beslut tas.

Att byta alla stammar är ett stort projekt

Något som får många att svara det förstnämnda på frågan ”relining eller stambyte?” är att det sistnämnda är ett mycket omfattande projekt. Förutom att det är en stor investering för en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening, är det också något som går ut över de boende. Arbetet kan ta veckor eller månader och medför en del oväsen.

De boende påverkas dock allra mest av att badrum, och ofta kök, måste rivas upp för att VVS-montörerna ska komma åt alla ledningar. Många passar på att renovera i samband med att rören byts ut. Det kommer att behöva göras i vilket fall som helst, efter att tätskiktet har brutits och delar av golv och väggar har rivits upp.

Fördelar med relining

Relining eller stambyte? Det beror på, men klart är att det finns många fördelar med att renovera rören, istället för att byta dem.

  • Det går snabbt. Relining går som regel snabbare än att byta ut allt.
  • Det är billigt. Jämfört med ett komplett stambyte är relining ett billigt alternativ.

Samtidigt bör man komma ihåg att det kanske inte är en permanent lösning, och att ett byte kan vara nödvändigt att göra så småningom.

Relining eller stambyte?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *