Det finns många strategier för att man skall kunna känna sig trygg i sitt eget hem. För vissa är det mest en fråga om larmsystem och hur man skall kunna ta fast tjuvar som försöker bryta sig in när man inte är hemma. Andra vill ha ett inbrottsfördröjande skydd som hindrar obehöriga att ta sig in oavsett hur de försöker. En kombination av dessa är ofta det bästa för att man skall få en så komplett säkerhetsbild som möjligt. Här kommer även säkerhetsdörrar in. Dessa är noga utformade och testade för att man inte skall kunna ta sig in ifall man inte har rätt nyckel. Kraven på säkerhetsdörr klass 4 är höga och även med ordentliga verktyg har man stora svårigheter att forcera dörren. Detta har visat sig mycket effektivt då flertalet inbrottstjuvar inte vill dra till sig uppmärksamhet under så lång tid.

Ny standard

Genom åren har det funnits olika säkerhetsklassningar för dörrar, men sedan 2011 finns en ny och tydligare sådan som gäller i hela Europa oavsett tidigare nationella sådana. EN 1627 är vad som nu utgör grunden för alla inbrottskyddade dörrar och det skall inte förekomma några lokala avvikelser. För den som köper en säkerhetsdörr klass 4 skall det inte finnas några som helst tvivel angående vad denna dörr skall klara samt hur det utvärderats inför klassning.

RC 1-6

Utifrån de riktlinjer som nu finns avseende säkerhetsdörrar, delas samtliga in i en klass. Dessa omnämns RC 1-6. De första stegen i denna trappa (1, 2 och 3) innebär att en inbrottstjuv med begränsad tillgång till verktyg och tid, skall hindras. Spontana inbrott kan man därmed komma undan på ett bra sätt. Har tjuven med sig ordentliga verktyg, samt har mer tid på sig att ta sig förbi dörren, krävs högre nivå. En säkerhetsdörr klass 4 skall förhindra åtskilliga försök att ta sig förbi säkerhetsdörren även om borr, yxor och andra tyngre redskap används. Många gånger håller säkerhetsdörrarna mycket hög kvalitet och det är därför inte ovanligt att dörrarna i en viss klass är närmare den högre klassningen i praktiken.

Att köpa säkerhetsdörr klass 4 är ett effektivt sätt att undvika ovälkomna gäster. Nu för tiden kan de också designas för att stämma in i miljön.

Säkert hem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *